Archive | April, 2014

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zašto je Zmaj aktuelan danas?

Posted on 06 April 2014 by heroji

Vasilije Milnović

 

Zašto je Zmaj aktuelan danas?

 

Posredstvom ovde predočene arhivske građe iz rukopisnog fonda Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“, posvećene velikanu srpske književnosti Jovanu Jovanoviću Zmaju, u prostor naše kulture posle izvesne pauze ulazi stvaralaštvo… Na ovom mestu, obeleženom sa tri tačke – koje čitalac može shvatiti i kao trostruki udar heraldovog štapa, pri ceremonijalnoj objavi ulaska veličine u dvoranu kulture – zastaje nam misao, prožeta zapitanošću: kako predstaviti Zmajevo stvaralaštvo? Kako u kratkim crtama promišljati jedno od najobimnijih i najraznovrsnijih poetskih dela srpske književnosti u celini, za koje je jedan savremeni veliki pesnički duh zapisao sledeće: „Zmaj kao da je disao na pesme. Za njega je poezija bila i zemlja i nebo, i unutrašnji život čovekov i onaj spoljni, i narod i ljubav i bes. Ona je bila univerzalni oblik postojanja, medijum sveprisutan, i to ne u smislu apsolutizovanja poezije, nego u smislu bezgraničnog poverenja u njenu neophodnost, moć, ubedljivost.“[1]

Nagovestivši prethodnim citatom osnovnu liniju spektakularne širine Zmajevog stvaralaštva, ovde moramo otvoriti zagradu da bismo predočili uobičajene teškoće u recepciji njegovog ukupnog dela. One se mogu grubo svesti na dve mogućnosti promašaja u spoznavanju Zmajevog dela, čime se gube i dragocene vrednosti koje ono sadrži: prva mogućnost se manifestuje kroz nekritičko usvajanje svega što je Zmaj napisao, a druga kroz nekritičko odbacivanje istog. Jer nema stvaraoca, u kontekstu srpske kulture, oko čijeg opusa su se u kvalitativnom smislu više lomila koplja od Jovana Jovanovića Zmaja. Gotovo da nema značajnijeg srpskog književnog tumača koji se na otvoren način nije svrstao na jednu ili drugu stranu recipijenata Zmajevog dela[2], katkad dajući međusobno potpuno suprotstavljena gledišta. Ono što, međutim, ostaje nesporno jeste činjenica da bi u eventualnom antologijskom odabiru Zmajeve poezije, on nesumnjivo zauzeo vrhunsko mesto u kontekstu srpskog romantizma i srpske poezije. Ono što je, takođe, konstanta svih tumačenja, jeste da je kvalitet te poetike platio cenu sopstvenom kvantitetu.

 


[1] Pavlović, Miodrag, Ništitelji i svadbari, BIGZ, Beograd, 1979, str. 143.

[2] Navešćemo samo najpoznatije primere: od Ljubomira Nedića, koji je otvoreno odbacivao Zmaja kao velikog pesnika, niz takvih negativnih recepcija se nastavlja preko Bogdana Popovića do Milana Kašanina, a posebno je slavna kompleksna recepcija Zmajeve poezije od strane Laze Kostića u, po mnogima, najkontroverznijoj knjizi srpske književnosti O Jovanu Jovanoviću Zmaju (Zmajovi), njegovu pevanju, mišljenju i pisanju, i njegovu dobu, koja nije bez značajnih pohvala Zmajevom duhu i pesništvu, ali koja ostaje svedočanstvo dubinskih zamerki njegovoj poeziji (Videti: Kostić, Laza, O Jovanu Jovanoviću Zmaju: (Zmajovi), prir. Dragiša Živković, Matica srpska, Novi Sad, 1989). S druge strane, pozitivna recepcija ovog pesništva, takođe je totalna: od Skerlića, koji smatra Zmajevu poeziju konstantno velikom, preko Veljka Petrovića, do modernijih pristupa koji ukazuju na kompleksnost „situacije Zmaj“, u kontekstu njegovog vremena i srpske književnosti uopšte, i koji prevashodno potvrđuju ogroman značaj ovog stvaraoca (Dragiša Živković, Borislav Mihajlović Mihiz, Miodrag Pavlović, Ljubomir Simović itd.).

 

Zaista, spisak svih poetskih nastojanja ovog stvaraoca gotovo je nemoguće pobrojati: ljubavne pesme i pesme bola, rodoljubive pesme i one satirične, humorističke, političke, prigodne, didaktičke i vizionarske pesme, parodije i, možda najslavnije, pesme za decu, čudesne probe pera i jezički kalamburi, poetska proza, ali i dnevničke pesme i svojevrsno pesničko novinarstvo.[3] Ako se tome doda i njegova lekarska praksa, pokretanje i uređivanje nekoliko vrlo uticajnih književnih, dečijih i satiričnih časopisa[4], prevodilačka delatnost, kao i aktivno učešće u političkom i javnom životu, onda postaje jasna sva polihistorska usmerenost Zmajevog stvaralačkog duha. Ne treba zato da nas čudi kad Jovan Dučić u svom eseju o Aleksi Šantiću srpsku liriku XIX veka naziva „Zmajevim periodom srpske poezije“.

Zmaj_rukopis

Danas, čini se, Zmajevo poetsko nasleđe se može promišljati u kontekstu enciklopedijske paradigme. Već je Dragiša Živković pisao o Zmajevoj pesničkoj „reporterskoj svakodnevici“, a Tanja Popović zaključuje da se danas to može „čitati i kao hronika jednog doba, prepuna svedočanstava o usputnim i sporednim događajima i tokovima u srpskoj devetnaestovekovnoj kulturi“[5]. Razume se, Zmajeva pesnička obrada podrazumeva i one glavne tokove srpske kulture, ali ceo njegov opus (a naročito pet knjiga njegovih Pevanija), može se tumačiti kao obrazac jedne poetski doživljene enciklopedijsko-leksikonske forme. „Zmaj nije samo ’narodni’ pesnik u značenju barda, nego je i ’svakodnevni’ pesnik, koji je poetizovao svaki životni trenutak, bezbroj tema i motiva i mnoge ljudske emocije i raspoloženja, stvorivši u pravom smislu reči pesnički zbornik…“[6]

Enciklopedija je do danas ostala najdemokratičnija forma, koja teži kako totalitetu, tako i detalju, i u kojoj nijedna odrednica nije važnija od druge. Ona će se kasnije u samoj srpskoj književnosti, kroz modernističke i postmodernističke varijante, etablirati kao poslednja humanistička forma, u kojoj je svaka različitost vrednost po sebi. Ukoliko Zmajev opus posmatramo kroz prizmu enciklopedijske paradigme, shvatićemo koliko je pogrešno naglašavanje jednih stihova na račun drugih. Uostalom, Ljubomir Simović je već pokazao koliko se avangardnog potencijala krije u Zmajevim tzv. „probama pera“ i naizgled jednostavnim dečijim pesmicama[7]. Iako niko ne spori da centralno mesto u Zmajevom pesništvu čine znameniti Đulići i Đulići uveoci, kroz sve kritičke natpise o njemu konstantno provejava opasnost od preteranog pojednostavljivanja stvari. Naime, skoro svi koji su pisali o Zmaju, ističu njegov jasan i jednostavan stil, koji se brzo shvata i lako pamti. Više od jednog veka deca uče srpski jezik kroz „čika Jovine“ stihove, oni su prva lektira generacijama[8], Zmaj je neko ko pripada svima i o kome se sve zna, uči se o

 


[3] „Pisao je o mesečini, i o osnivanju težačkih zadruga; o izborima i o snoviđenjima; o mađarizaciji Srba, i o štetnosti pušenja; (…) pevao je nad grobom lovca i šaljivčine Trivuna, i nad grobom ustaničkog barda Filipa Višnjića; opevao je pogreb Garibaldija, i pogreb jednog petla; pisao je o prokopavanju kanala u Novom Sadu, i o nacionalnom oslobođenju…“ Simović, Ljubomir, Duplo dno, Dela, knj. 4, SKZ, BIGZ, Prosveta, Dečje novine, Beograd, 1991, str. 96.

[4] Na primer, časopisi: Javor, Komarac, Zmaj (po ovom časopisu je pesnik dobio svoje umetničko ime i to kroz igru reči – spoj grafeme broja i naziva meseca – 3. maj, a misli se na 1848. godinu i datum kada su Srbi u Sremskim Karlovcima formulisali svoj nacionalni program i krenuli u pravcu stvaranja nacionalne samouprave u okviru Austrijskog carstva), Žiža, Ilustrovana ratna hronika, Neven, Starmali; kao i kalendari i almanasi: Priklapalo, Žižan, Postiljon, Novoletice, Pančevac

[5] Popović, Tanja, Jovan Jovanović Zmaj – klasik srpske građanske kulture, predgovor u: Jovan Jovanović Zmaj, Deset vekova srpske književnosti, knj. 36, prir. Tanja Popović, Izdavački centar Matice srpske, Novi Sad, 2012, str. 30.

[6] Živković, Dragiša, Zmajeva pevanija, u: Evropski okviri srpske književnosti, knj. 3, Prosveta, Beograd, 1994, str. 113.

[7] Videti: Simović, Ljubomir, Ibid, str. 94-126.

[8] „Da, svi smo prošli kroz Zmajevo delo misleći (pogrešno) da smo izišli iz njega zauvek i bez traga. Da, svi smo mi izrasli dosta brzo iz Zmajevog stiha, ali činjenica da smo dalje rasli, pa i to kako smo rasli, sve je to zavisno, bar jednim delom svojim, upravo od tog čika-Jovinog stiha, sve je to bilo i ostalo u vezi sa njim, više nego što smo to, često, i sami znali i priznavali sebi i drugima.“ Andrić, Ivo, Pevanija: knjiga detinjstva, knjiga života, u: Umetnik i njegovo delo: eseji, ogledi i članci, Prosveta, Beograd, 1981, str. 190.

 

građanskom moralu kroz stihove Pesme o jednom najlojalnijem građaninu, uče se napamet pesme Đulića iz ljubavnih, Svetli grobovi iz rodoljubivih i Pesma o pesmi iz poetskih pobuda. Rečju, Zmajeva poezija, to smo mi, naš život u svojim različitim ispoljavanjima. Zato se i kaže da su zbog jasnosti i jednostavnosti Zmajevih pesama, takvi i sudovi o njima – transparentni i nedvosmisleni, bilo da su afirmativni, bilo da su negativni.

Zmaj_rukopis1

Ipak, poezija je po svojoj nutarnjoj prirodi, kompleksan organizam, pa je i svaka jednostavnost često varljiva. To je, na najplastičniji način, pokazao Miodrag Pavlović, analizirajući naizgled krajnje svedenu pesmicu broj XLII iz Đulića, poznatu svakom po svojim prvim stihovima: Ala j’ lep / Ovaj svet… U toj, naizgled naivnoj i idiličnoj pesmi, Pavlović pronalazi određene socijalne i didaktičke potencijale[9]. Takođe, Ljubomir Simović otkriva čitav niz veoma modernih i iznenađujućih pasaža, mahom u Zmajevim „probama pera“ i dečijoj poeziji[10] – od dadaističkih prosijavanja, kasnije ostvarenih od strane Dragana Aleksića, preko nadrealističkih momenata i ranih anticipacija Davičove ili Vučove poetike, potom prvih naznaka taktilne poezije i budućih „pipazona“ Vladana Radovanovića u kontekstu srpske neoavangarde, sve do trenutaka vizuelne i signalističke poezije, koju će tek u savremenoj srpskoj književnosti zastupati, na primer, Miroljub Todorović. Zbog čega ovi „impulsi“ Zmajeve poezije nisu bili prepoznati u svoje vreme, kao ni kasnije u doba „modernih“ tendencija u srpskoj književnosti, nije tema ovog teksta.[11]

Naravno, s pravom se govori o „vukovskom“ pravcu u Zmajevoj poeziji i o vezi sa zaveštanjem naše narodne pesme. O tome je već iskazano mnogo nagoveštaja[12]. Doduše, srazmerno je retko tumačen jedan čisto artistički, stilski napor pesnikov, da se elementi narodne poezije i same reči Vukovog rečnika, inkorporiraju u tada aktuelno romantičarsko pisano pesništvo. Tome u prilog govore i njegove pozne zbirke Snohvatice i Devesilje, njegova prevodilačka delatnost[13], kao i činjenica da su pojedine Zmajeve pesme nastale pod uticajem (a onda i same postale deo) – građanskih rukopisnih pesmarica[14]. Ta misao o jednoj, u punom smislu – demokratskoj poeziji, već

 


[9] Videti: Pavlović, Miodrag, Ibid, str. 143-157.

[10] Ovo je, inače, prvi u srpskoj književnosti uočio Stanislav Vinaver i to na sebi svojstven parodijski način. U „beleškama“ parodiranih pisaca njegove Pantologije, stoji sledeće: „ČIKA JOVA Dugogodišnji učitelj za gluvonemu decu. Otuda u njegovim pesmama jedna naročita, mutava dečija psihologija“. Vinaver, Stanislav, Pantologija srpske i jugoslovenske pelengirike, Beograd, 2007, str. 261 (Prva dva izdanja, 1920, 1938).

[11] „Jednom rečju, Zmajevi savremenici nisu umeli da čitaju pesme onako kako ih čitaju ljudi dvadesetog veka. A čitaoci dvadesetog veka nisu u Zmajevim pesmama otkrili sve te novine jednostavno zato što čovek ponekad neku stvar ne vidi ako mu se ona ukazuje na mestu na kome je on ne očekuje.“ Simović, Ljubomir, Ibid, str. 106. Može se, takođe, govoriti o svojevrsnim „demonskim“ manifestacijama u prvim Đulićima, koje se mogu tumačiti kao dubinski simptomi kasnijih Đulića uveoka. Zato nije slučajno što je najbolji prepev Demona od Ljermontova, načinio upravo Zmaj. Ovo je još jedna potencijalno velika tema koja problematizuje navodnu Zmajevu jednostavnost.

[12] „Zaista, najpotpuniji reprezentant linije koja ide od Branka, preko njega – Zmaja, do Šantića, Zmaj je bio i ostao do kraja života vukovski pesnik, raznovrsni, plodni i inventivni nastavljač Brankove poezije, umetnički pesnik inspirisan na vrelu narodne poezije.“ Živković, Dragiša, Ibid, str. 115.

[13] Zmaj je poznavao mnoge strane jezike: nemački, francuski, ruski, mađarski, latinski, starogrčki itd.

[14] Videti: Kleut, Marija, Zmajeve pesme u rukopisnim pesmaricama, Srpsko građansko pesništvo, zbornik grupe autora, Novi Sad, 1988, str. 185-192. Moguće je, takođe, primetiti jednu čisto petrarkističku notu u Đulićima, što je samo sporadično pominjano u srpskoj kritici, notu koja je u Zmajevoj poetskoj izvedbi pretrpela značajan uticaj građanske lirike XVIII veka, što dalje komplikuje jednostrano povezivanje Zmaja isključivo sa narodnom poezijom. Pri tom, Zmajeva lirska emocija je prvenstveno lične, a ne ni knjiške ni folklorne prirode.

 

jednostavnim komparativnim pristupom, prevazilazi svako ukalupljivanje Zmajevih pesničkih intencija samo u „pevanje na narodnu“. Tako, na primer, u kontekstu evropskog romantizma, Vilijam Vordsvort u programski značajnom predgovoru drugom izdanju Lirskih balada[15] projekat romantizma definiše kroz ponovno uspostavljanje poezije i to tako što će apstrakcije uma, zaodenute u bilo kakav specijalistički način izražavanja, biti zamenjene strasnim osećanjima i izražene svakodnevnim jezikom. Kao obrazac za ovaj novi pesnički način izražavanja trebalo je da posluži jezik rustike[16]. Stoga je Zmajeva spektakularna raznovrsnost, samo odjek raznorodnosti evropske književnosti XIX veka, koja je u delima Getea, Hajnea, Puškina ili Igoa pokazivala ambiciju sveobuhvatnosti. „Na filozofski i naučni enciklopedizam XVIII-og veka nadovezala se literarna enciklopedičnost, koja je trebalo da bude odgovor na napredak pojedinih nauka, na velike filozofske sisteme, i na velike i raznorodne horizonte koji su se otvarali proučavanjem istorije.“[17]

Dakle, Zmajev razumni i intuitivni humanizam, vidljiv u svakoj pesmi-odrednici njegove poetske enciklopedije, jedan građanski i demokratski poetski postupak koji uvek i pre svega polazi od pojedinačnog konkretnog čoveka (u društvenom ili sopstvenom, emotivnom kontekstu), objašnjava istovremeno i ubedljivost Zmajevog lirskog zaveštanja i vanrednu uspešnost njegove dečije poezije, ali i one društvene humorno-satirične, kao i rodoljubive.

U jednom postenciklopedijskom diskursu, koji se kao moguća pretnja nadvija nad našim dobom, forma više ne postoji. Razlike se više ne podrazumevaju. One se veštački proizvode. U svetu u kome, po Hajdegerovim rečima, tehnicitet preuzima sve prerogative humaniteta, raznolikost je izlišna. A nama je, zaokupljenima trendom opšte zabave, lepo, kao Lotofazima u Odiseji.

Zato nam je previše dragocen ovaj intimni, dobronamerni, romantični i mudrijaški glas Zmaj Jovana Jovanovića, koji nas korektivno vraća na sopstvene početke, pa možemo zajedno sa našim nobelovcem, iz namerno tražene dečije perspektive, zaključiti da smo iz Zmajevih stihova „ne shvatajući još pravo ni potpuno, saznavali i to da u svetu, kao ni u zemlji u kojoj živimo, nije sve dobro ni u redu, i da ima ljudi koji o tom razmišljaju i pevaju, i rade i bore se da bude drukčije i bolje. I da su to pravi ljudi.“[18]

 


[15] Vordsvort, Vilijam, Poezija i poetska dikcija – Predgovor drugom izdanju „Lirskih balada“,  u: O poeziji: izbor engleskih eseja, preveo i priredio Borivoje Nedić, Prosveta, Beograd, 1956.

[16] Zanimljivo je da je sve do skoro u tumačenju Zmajeve lirike zaobilažen izvesni orijentalni uticaj (očigledan u pesmama kao što su Hafisov grob ili Lem-Edim), čime se naš pesnik približavao sferi nemačkog romantizma. Uostalom, on je i preveo Geteovu baladu Bog i Bajadera i Hajneovu pesmu Pesnik Firdusi.

[17] Pavlović, Miodrag, Ibid, str. 153.

[18] Andrić, Ivo, Ibid, str. 192.

Comments (4)

Tags: , , , , , ,

Dušan Otašević ili do ne-klasičnog klasičnim…

Posted on 03 April 2014 by heroji

Irina Subotić

Dušan Otašević ili do ne-klasičnog klasičnim…

 

            Kao retko kojeg umetnika u našoj sredini, Dušana Otaševića karakterišu osobenosti usamljenog, izdvojenog, izuzetnog… Usamljen je u svojim istrajnim traganjima koje prepoznaje na njemu svojstven način, duhovit i po malo ironičan a uvek zvonak: izdvojen je – gotovo robinzonski – od svih zbivanja u umetničkom i društvenom životu, a po tome je njegovo delo često prisutno i daje poseban pečat našoj likovnoj klimi, dok se susreti sa njima pretvaraju u male – neobične – oaze pribranosti i tišine; Otaševićevu izuzetnost sagledavamo u krajnje doslednom ostajanju u granicama autentičnog izraza, u onim prepoznatljivim kontekstima koji dugo, skoro dve decenije dugo, određuju stilske i duhovne koordinate njegovog dela. On pripada generaciji beogradskih umetnika koja je, sredinom sedme decenije, krenula put novih ideja, izdvajajući iz labirinta zamisli i ostvarenja onaj izraz koji je ponudio novi, savremeni pristup kako stvaralačkom činu, tako i smislu likovnog dela. Taj izraz je oscilirao između, novog, obnovljenog figurativnog usmerenja različitih stilskih odrednica, najčešće sa recidivima nadrealnog i fantasmagoričnog, do raspričanog i poetizovano-ekspresivnog. Otašević se već u tom krugu kome je pripadao, a u kome su se nalazili i Vladimir Veličković, Radomir Reljić, Leonid Šejka, Dragoš Kalajić, Olja Ivanjicki i drugi, izdvajao svojim jezgrovitim jezikom lišenim proživljeno-emotivnog i impulsivno-spontanog pristupa i istovremeno ispunjenim anegdotičnošću svojstvenom savremenom čoveku. Tako je već svojim počecima Otašević pokazao da se ne uklapa u tradiciju beogradske umetničke atmosfere, da su njemu daleko bliži impulsi savremenog života pretočeni kroz strip, crtani film, reklamu, fotomodel nego koloristički rafinmani i oplemenjenost slikarske fakture…U tom smislu senzibilnog reagovanja na situacije u kojima se nalazi, Otašević daje pečat svakoj svojoj izložbi, tačnije prilagođava je prostoru, ambijentu kome je namenjena, pa i samom trenutku u kojem je nastala. Na tom principu svaka je njegova izložba događaj elastičan i prilagodljiv kao neki živi organizam i na tom principu saživljavanja sa okolinom Otaševićeva umetnost traje kao aktuelna, atraktivna i sasvim personalna. Tako je izložba pripremljena za Umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine u stvari suženi retrospektivni pogled kojim se umetnik po prvi put šire prikazuje sarajevskoj publici delima počev od 1966/67. godine do danas. Pored plana galerije i rasporeda eksponata (čime parafrazira muzejsku postavku), Otašević nastupa sa tri ciklusa koje je nazvao Uspostavljanje sistema, Lepota pejzaža i Thales complex. U sva tri ciklusa obrađene su pojedine teme koje su okupirale umetnika u dugom nizu godina, istovremeno, i istovremeno ostavljale vrata otvorena za dalje razrade i moguće interpretacije.

Dušan_Otašević,_Putna_torba

U tom cikličnom vraćanju ranije postavljenim zadacima, Otašević ne menja bitno svoj izraz; on neguje princip tehničke, zanatske savršenosti, jasnoće ideje i čistote realizacije koja nagoveštava mogućnost serijske proizvodnje.

U svom kreativnom činu Otašević zadržava dvojstvo korišćenja klasičnih sredstava slikarstva (platno-boja-drvo) u novom, atipičnom spoju koji donosi i novo značenje, novu graničnu vrednost pojma umetničkog dela.

Ciklus Uspostavljanje sistema predstavlja neku vrstu globalnog sagledavanja principa na kome se zasniva njegovo delo. U svim elementima prepoznajemo dosledno, analitičko, gotovo edukativno primenjivanje i funkcionisanje sistema po kome umetnik koristi boje, date uvek u čistom spektralnom odnosu, sa tananim detaljima čiji smisao letimičnom pogledu može da umakne. Na primer, na jednom od prvih i možda najznačajnijih Otaševićevih objekata, nazvanom Sangstrel (kovanica koja u sebi sadrži značenje: svetitelj-angstrem-strela) i parafrazira Mantenjinog Svetog Sebastijana (delo je inače prvi put i izlagano u dubrovačkoj galeriji Sebastian), strele koje se zabadaju u svetitelja različite su dužine, s tim što je crvena najduža, a ljubičasta najkraća. Kao u sunčevom spektru. Ovakve konotacije obogaćuju bez sumnje značenjski sloj umetničkog dela, mada za likovni, optički kontakt one ostaju irelevantne. Upravo tim dvojstvom mogućnosti prijema dela, Otašević superiorno nadgrađuje svoj svet.

Na sličan način je moguće protumačiti i njegov odnos prema faktoru vremena. Reklo bi se da čist likovni jezik svojom plakatskom porukom ili osloncem na pop artu, negira oslonce u istoriji. Međutim, Otašević se poziva na Mantenju ili Vernera (objekat Majstor iz 1978), druži se sa pojmovima Fibonačijevog sistema ili Talesove teorije i tako usmerava i naše razmišljanje ka pređenom putu civilizacije, ka nekim drugim dobrim i mudrim, možda boljim i mudrijim svetovima.

U ciklusu Lepota pejzaža umetnik takođe duhovito parafrazira lament savremenog čoveka kome nedostaje svežeg vazduha, plavog neba, belih oblačića i čiste vode. Metaforu je pronašao u jednom od svojih majranijih pejzaža u vidu poklopca za toalet koji – kada je otvoren – pruža idiličan prizor takvog plavog neba i belih oblačića, i u seriji putnih torbi u kojima su zaljučani pejzaži koje vlasnik može uvek sa sobom da nosi i „priručno“ u njima uživa… Otašević zatim nudi i uklještene pejzaže raznih varijanti i dimenzija poput serijske ili industrijske proizvodnje isečaka prirode.

Najzad, treći ciklus na sarajevskoj izložbi  – Thales complex– takođe vodi poreklo u dalekoj 1966. godini, kada je nastao Srećni pišač sa modelom čoveka čestog u Otaševićevim crtežima i objektima, kao neka vrsta parametra za obezličenu spodobu, ukočenog pogleda, bez osmeha, bez izraza, bez duše. U srži ovog ciklusa je voda kao pramaterija, kao osnova života i njeno metaforično pretakanje u flaše i čaše, u novi znakovni svet.

U svim ovim elementima Otaševićevo delo postaje duboko angažovano na planu ekološke borbe i ma koliko u stilskom pogledu bilo izdvojeno i usamljeno, ono pripada razvijenom krugu umetnika koji ukazuju na negativne konsekvence visoke civilizacije. Ako i nije u mogućnosti da ponudi blagotvorna rešenja – bar nudi put misaonog osvešćivanja.

Posebnu osobenost Otaševićevog dela čini spona glorifikacije zanatskog rada i demistifikacije stvaralačkog postupka. Koristeći rekvizitarijum udarnog dejstva (svakodnevne predmete) novoj, umetničkoj stilizaciji oblika, Otašev razlaže svoj sistem likovnih odrednica do najmanjih grafičkih znakova (tačka, crta, bojena čista površina) i u tom racionalnom uspostavljanju poretka on eliminiše udeo inspirativnog ili emocionalnog. Komunikacija sa njegovim delom obezbeđuje onaj nivo koji hrabri prosečnog posetioca u nastojanju da dokuči njegovo značenje, tim pre što smo svedoci visokog vrednovanja zanatskog rada kao uslova dobrog umetničkog ostvarenja – u onim kategorijama koje ni konceptualna umetnost ni transavangarda nisu dotakle. Tehnički krajnje precizno i promišljeno, bez ijednog suvišnog poteza ili slučajne intervencije, Otašević hladi svoj postupak, da bi ga suštinski obogatio i ispunio dubokim humanim sadržajem.

 

 

februar 1982

Comments (2)