Tag Archive | "Justin Popović"

Tags: , , , ,

Filozofija pravoslavlja dr Justina Popovića

Posted on 27 June 2013 by heroji

Ksenija Atanasijević

 

Filozofija pravoslavlja dr Justina Popovića

 

Jezivu sudbinu imaju ljudi bez religijskog osećanja. Ta lišenost je, u krajnjoj liniji, istovetna sa nedostatkom metafizičkog smisla koji čoveka srvrgava sa postolja „krune stvaranja”, čineći ga nalik na niža bića. Još više: pomenuta defektnost teško unesrećava onog ko je njome neizlečivo obeležen. Zato su ogromno zaslužni stvaraoci koji na ovaj način ubogaljenim ljudima, kad slučajevi nisu inkurabilni, pomažu da se spasu svog kobnog unutrašnjeg neduga, budeći i razvijajući u njima religioznost, čija je iskra bila zatrpana pepelom duhovne tromosti, tuposti, neznanja, lakomislenosti i raznim drugim vidovima duševnih i mentalnih neizrađenosti i zastranjenosti.

Dva srpska savremena religijska stvaraoca imaju najnepobitniju i najčasniju zaslugu za izvođenje našega pometenoga sveta iz mraka verske ravnodušnosti u uzvišenu svetlost i svemoćni sjaj hrišćanstva. To su dva velika crkvena pisca i besednika, izvrsna znalca pravoslavlja i vizionerski nadahnuta, neustrašiva borca za njega, čiju duhovnu stamenost i etičku prekaljenost nisu bili u stanju ni da okrznu mnogobrojni pakleni nasrtaji, a čiji ozareni pogled, upravljen ka sverazrešujućim hrišćanskim istinama, ni za trenutak nije uspela da zamrači gusta pomrčina haosa, po kome se lomi i skoro četvoronoške spotura jadno današnje čovečanstvo.

Prvi od ta dva predstavnika Srpske pravoslavne crkve, kojima bi se svaki kulturan narod s pravom ponosio, nedavno je, na našu gorku žalost, preminuo u tuđoj zemlji. To je širom sveta poznati i priznati dr Nikolaj Velimirović, episkop žički, bogomdani besednik ranga jednog Bosijea ili Burdalua, čija je reč čarobnički dejstvovala – sugestivni mislilac i pesnik, teolog vrlo zamašne erudicije, čiji je izuzetni lični magnetizam pobedonosno razvejavao besputne sticajeve bezverja. Ali, Bogu hvala, ostao je još među nama drugi mlađi od ta dva velikana pravoslavlja, dr Justin Popović, profesor Univerziteta, nepreglednog znanja, eminentni pisac opsežne Dogmatike, dela koje zalazi u ezoternu srž problema te teološke discipline, kao i mnogih drugih spisa zavodljivim, originalnim stilom. Povučen u isto toliko živopisan koliko siromašan manastir Ćelije, dr Justin Popović danonoćno moli Vrhovno biće za spas svih nas, pišući svoja religijsko-filozofska dela dalekosežne vrednosti i majstorski prevodeći sa grčkog i snabdevajući ih znalački komentarima Žitija Svetih, – taj spis čije proučavanje pruža nevarljivu i postojanu utehu religioznim ljudima u sadašnjici uskovitlanoj ovim infernalnim nemirima.

justinpopovic

Nesutrašivi produbljivač tajni svemira, izuzetni znalac svih izvora pravoslavlja i pronalazač svežih mogućnosti srpskoga jezika, dr Justin Popović je podigao sistem filozofije pravoslavlja, osiguravši mu održljivost i ubedljivost nepresušnim obiljem životodavnih dokaza. Kvintesencija toga sistema otkriva njegovu sveobuhvatnost i nepropadljivost. U pravoslavnom hrišćanstvu, onakvom kako ga je shvatio, postavio, učio i primenivao Sv. Sava, naš mislilac vidi jedini izlaz iz kobne katastrofe, u koju je, u naše doba, zapao nesrećni ljudski rod. U svojoj knjizi „Svetosavlje”, štampanoj u Minhenu, kao i u svom monumentalnom delu „Filozofske urvine”, dr Justin Popović jasno ocrtava temelje nerazorljive svetosavske ideologije. Kao svi ezoteričari hrišćanstva, on zna da je sve fizičko u bitnosti metafizičko, a da se sve konačno zasniva na beskonačnom. U odnosu na empirijski svet, on je iluzionist: vidljivi svet je izložba priviđenja i nepostojećih fantoma. Taštinu ovoga sveta ističe dr Justin Popović snagom Biblijskog Propovednika i Bosijea u njegovim „Orasions funèbres”.

Retka je dubina kojom je naš mislilac sagledao koliko je strašno biti čovek, i koliko se ljudskog bića, takvog kakvo ono jeste, valja plašiti. Vizionarski je sagledao i do jada iskusio da iz čoveka urlaju apokaliptička čudovišta. U stavu etičara koji nije ni u kakvoj zabludi o onome što se u svetu događa, on pita: „Čoveče, ima li kraja tvome bezumlju? Ima li dna tvome padu?” I utvrđuje neosporni užas: niko od đavola, od zverova i od životinja ne treba da se toliko stidi kao čovek.

Kod nas niko nije sa toliko smelosti i nadahnuća zakoračio u rešavanje obeshrabrujućeg problema smrti, kao dr Justin Popović, koji neumitno i neporecivo pokazuje da se smrću završavaju svi progresi na ovome svetu, – koji on genijalno naziva „vodenicom smrti”. Sa vrhunskom rečitošću i ubedljivošću, prikazuje on čitav ovozemni život kao plen smrti. Najdublje proživljenim rečima, iz kojih izbija silina nalik na onu starih jevrejskih proroka, pisac daje razne aspekte primarne istine da je najsigurnija tekovina ljudskog progresa smrt, koja, ustvari, stoji iza svih naših progresa. Naš neodoljivi kontroversist obelodanio je i svu promašenost raznovrsnih oblika racionalizma Zapada sa njihovim tobožnjim progresima. Istakao je suštu neospornost tvrđenjem da nijedna od međusobno protivrečnih zapadnih filozofskih koncepcija nije bila u stanju da pruži napaćenom ljudskom individuumu putokaz za istinsko spasenje iz „vodenice smrti”. Nasuprot tome, naš mislilac uspeo je da nas ubedi da se pravi progres sastoji i da se može sastojati jedino u pobedi nad smrću, u „obesmrćenju i duše i tela”, – što znači u spasenju od greha i zla koji su jedini tvorci smrti. Osećanje besmrtnosti dolazi od osećanja Boga, koje, kao takvo, ne trpi greh koji proizvodi smrt.

Sistem dr Justina Popovića ima puno etičko dejstvo, jer jedan od njegovih osnovnih stavova utvrđuje da su neprijatelji čovekove besmrtnosti njegovi gresi, strasti i poroci.

avajustin1959

U odnosu na naš kukavni ovozemni svet crni pesimist, srpski filozof pravoslavlja je veličanstveni optimist, kad zakorači u oblast suštinskog hrišćanstva. On teši svoje opako obezglavljene bližnje, propovedajući ima da pravi hrišćanin ne treba da se boji đavola i njegove mračne vojske. I upućuje na vrhovno utočište, – na Novi Zavet koji sadrži praktično uputstvo kako čovek sebe smrtnoga može preraditi u besmrtnog.

Pisac neprolazne pravoslavne Dogmatike učinio je pristupačnim primarnu misteriju hrišćanstva. On je, naime, objasnio da su utelovljenjem Logosa transcendentne božanske vrednosti postale imanentne ljudskoj prirodi. A to znači da se, kao bogočovečanska sila i život, Hristos permanentno ponavlja u svakom hrišćaninu, jer je ovaj organski deo Hristove crkve, koja je njegovo bogočovečansko telo. Moralna konsekvencija ovakvog tumačenja jeste postavka da je čovek bez evanđelskih vrlina slep za prave vrednosti ovoga života, da nasumice tumara kroz gudure strašnih tajni ovoga sveta, dok se ne surva u neku od njih. „Van Bogočoveka, nigde mira čovekovoj duši. Svuda preteće urvine i jezivi ponori”, kazuje naš autor „onima koji imaju uši da čuju.”

Naš filozof pravoslavlja ne sustaje da podseća ljude na ono čemu ih je Hristos učio: da su večna bića, koja se privremeno nalaze na ovom svetu. Uz to, on ne prestaje da teši svoje bližnje nesumnjivošću da njihov večni život, ako pravilno shvate i primene evanđelska učenja, počinje već u ovom životu, a da se nastavlja posle smrti. Ali on priprema prave hrišćane i na mučeništvo koje ih neotklonjivo čeka. Jer kako za prave hrišćane, tako i za pripadnike Hristove svih vremena i za današnje posebno, ima puno važenje strahovita istina koju dr Justin Popović formuliše: da što više Hrista u sebi ima jedan čovek, njega više gone i sve više po njemu gaze.

Najzad, da nijedan svesni hrišćanin ne treba da se boji patnje, propoveda, uči, i svetlim primerom svoga krajnje samopregornog života pokazuje dr Justin Popović, sa dr Nikolajem Velimirovićem najveći duhovni heroj Srpske pravoslavne crkve. U toj crkvi će ova dva retka imena služiti kao blistavi putokazi budućim pokolenjima.

Comments (6)

Tags: , , ,

Čuvali smo reči u slamarici

Posted on 02 February 2013 by heroji

Maja Plavšić

Besede ave Justina Ćelijskog kao vid porodičnog nasleđa

Bolje ti je izgubiti glavu,

nego svoju ogriješiti dušu.

Narodna epska pesma Uroš i Mrnjavčevići

 U svetu ćete imati nevolje, ali ne bojte se, jer ja pobedih svet.

(Jn. 16,33)

…živite uvek duhom Večnosti, nikada duhom vremena.

            ava Justin Popović

 Ako je baštinjenje[1] proces artikulacije starine ili nasleđa (eng. heritage) kao prepoznatljivog spomenika kulture koji je izrastao iz ljudskog delanja[2], onda se u taj korpus mogu uključiti i običaji koji su prenošeni „s kolena na koleno” od davnina do danas, vešto premoštavajući vreme. Prema već pomenutom autoru teksta Baštinstvo ili o nezaboravljanju, prepoznavanje baštinstva ne postoji bez odnegovanog sećanja. Baš takvo jedno sećanje postoji u bagažu moje porodice kroz tri generacije (preko bake i dede, majke do moje generacije, dve sestre i brata). Prepoznavanje patrimoniuma i njegovog očuvanja postalo je, na neki način, dragocenost u mojoj porodici, možda zbog prepoznavanja istih vrednosti koje su tri generacije negovale ili baš zbog baštine kao takve. Primer čuvanja tradicije ogleda se kroz napajanje živom rečju ave Justina Ćelijskog, koji je „grmeo poput vulkana” u manastiru Ćelije, kako bi to rekao Matija Bećković. Propovedi svetitelja su se brižno čuvale, krišom slušale i čitale, i vrlo pažljivo komentarisale, isključivo u uskom krugu porodice. Samo posedovanje takvih knjiga bilo je pomalo riskantno, budući da je komunistička ideologija, odnosno socijalističko uređenje, smatrala religiju nepotrebnim teretom koji je opterećivao čoveka.Čitanje i razgovor o besedama je bio mali intimni ritual koji mi, deca, nismo u početku shvatali pa kad bismo zapitali majku o svetom Justinu Ćelijskom pred nekim pred kim to nije bilo pametno, ona bi vešto skrenula razgovor na neku našu, dečju temu. Nakon smene društvenog uređenja, tajnovitost više nije bila nužna, a poruke i promišljanja ćelijskog kaluđera tek dobijaju na svom značaju.


[1] D. Bulatović, Baštinstvo ili o nezaboravljanju, Kruševački zbornik 11 (2005), str. 6: „Ako je oblast delatnosti kulturno nasleđe, čitav proces, koji ide od polja široke neodređenosti prirodne i društvene sredine do potpuno artificijelne stvarnosti u kojoj se odvija recepcija svedočanstvenih svojstava predmeta, bio bi baštinjenje.”

[2] S. Tomić, Spomenici kulture, njihova svojstva i vrednosti, Beograd, 1983,str. 34. Tekst kaže da posmatranjem  golubačke tvrđave, čovek može da doživi patrimonium: „On stoji tu i doživljava starinu, vidi tragove preživljenog života, tragove upornih borbi, poraza i pobeda – a u tome gleda i sebe i svoj život iz daleke, istorijske perspektive budućnosti, kada ni od njega već davno neće biti nikakvog traga, osim možda nekog beznačajnog predmeta koji je držao u ruci ili kome je utisnuo neki svoj lični znak…”

 

Zanimljivo je da su prilikom krsne slave u istočnohercegovačkim krajevima gosti domaćinu donosili jabuku na dar (usmeno svedočanstvo), ali vremenom, nakon industrijalizacije države, ta jabuka je polako počela da biva zamenjena paklom cigareta koja se stavljala na čašu. Naime, običaj je nalagao da se nakon prve ispijene čaše rakije (samo su muške glave sedele za stolom i običaj je važio samo za njih) domaćinu stavi jabuka na tu čašu ili, kasnije, već pomenuta, pakla cigareta. Prepoznavanje cigareta kao veće dragocenosti od jabuke vrlo je brzo potisnulo stariji običaj. Međutim nakon Drugog svetskog rata, gotovo da zamiru oba običaja, jer je nakon podele na partizanske i četničke krajeve, ovaj tradicionalno četnički kraj posebno stavljen pod lupu represivnog udbaškog aparata komunističke ideologije, te se prestala slaviti krsna slava u onom obliku kako se do tada od starine radilo. Ako bismo pratili istorijski kontekst, komunizam ubrzo smenjuje socijalizam koji takođe nije tolerisao nijedan oblik religije do one u čijem središtu je bio socijalno odgovoran čovek. Tradicije i običaja je bilo sve manje jer su pripadnici raznih naroda i narodnosti odbacivali svest o sebi kao pripadniku jednog određenog naroda i stupali u drugi, novonastali konglomerat pod imenom jugoslovenstvo, čija je ideologija počivala na socijalističkim postulatima. Kako to uvek biva, svako globalno stanje ima i svoja odstupanja, tako je bilo i sa porodicom u kojoj sam ja rasla.

Niko nije zapamtio od koga je deda prvi put dobio jednu besedu ave Justina Ćelijskog, jedino što se zna jeste da je to beseda iz 1923. godine pod nazivom Naš optimizam – njihov pesimizam (Ruska pravoslavna crkva).[3]Blagoje Popović (u monaštvu narečeni otac Justin, kanonizovan je 2010. godine za svetitelja Srpske pravoslavne crkve) bio je pravoslavni monah, doktor teologije, profesor u Karlovačkoj bogosloviji, na Bogoslovskom fakultetu Beogradu, vrstan poznavalac i poštovalac dela Fjodora Mihajloviča Dostojevskog, veliki duhovnih i pobornik svetosavlja. Gorepomenuta beseda govori o problemima koji su nastali u ruskoj pravoslavnoj crkvi nakon nastupanja boljševičkog režima. Justin Popović oštro kritikuje sve hrišćanske zajednice da su napustile osnovni put, put Bogočoveka[4] i da se sve svelo na civilizacijske tekovine kojima pokušavaju da reše sve probleme od kojih je najveći – trošnost čoveka, odnosno umiranje. Posebno je potresna priča o ruskom episkopu Varsanufiju i njegovom stradanju.[5]  Ovakvih priča je bilo mnogo, što poznatih, što skrivenih i nikada nepriznatih od strane tadašnjih vlasti čija je gvozdena ruka uspešno gušila svaki tračak misli koja je drugačija od dogme. Pobednici pišu istoriju, tako je i srpska ostala, ako ne lažna, onda neispričana i neobjektivna. U samom nukleusu moje porodice leže takva svedočanstva koja su odolevala vremenu, prenosila se vešto uvijena u

 


[3] Vidi Justin Popović, O duhu vremena, Politika, Narodna knjiga, 2005.

[4] Isto delo, str. 166: „Danas se gotovo sve hrišćanske veroispovesti služe samo tim paganskim sredstvima: kulturom i civilizacijom, nacionalizmom i socijalizmom, naukom i politikom – za ostvarenje bogočovečanskih ciljeva. I ne ostvaruju ih.”

[5] Isto delo, str. 167: „Prestarelog arhijereja Varsanufija sa mnogim istaknutim monasima i monahinjama boljševici su iz manastira poveli na sud. Sve su ih u gomili po mrazu isterali napolje, a nisu se ustezali da putem biju batinama oslabele i zaostale. Episkop je svakog blagoslovio za put, zadahnuo ga junaštvom i onda su svi odvažno išli pod nož. Onda je uzorni jerarh, koji je ranije bez straha izobličavao nedela boljševika, pao na kolena i podigao ruke moleći se svedobrom i mnogomilostivom Bogu za vse i vsja. Tri puta se razlegao pucanj a preosvećeni je i dalje ostao nepokretan usred onih što padahu i stenjahu – sa preosvetljenim pogledom uprtim k nebu, moleći Oca Nebeskog za grešni rod ljudski. Zatim je rekao da je svršio i da je gotov da se javi na sud Božji, ali tu se već od mističkog užasa probudila zaglušena svest crvenih vojnika, i oni su odbili da pucaju. Sam komesar je morao pucati i za dugo vreme je zabranjivao sa[h]ranu tela ovog episkopa, koje je bilo izloženo poruzi.”

justin popovic

 

patinu prošlih vremena – da se ne zaboravi. Savremena ateistička dogma[6]  sa svojim uverenjem da je čovek jedini potreban sebi, jednostavno nije bila dovoljna niti mom dedi, koji nikad nije išao u školu, niti mojoj majci koja je odrastala i školovala se u, kako često čujemo, srećnim vremenima bivše Jugoslavije, a ni mojim sestrama i bratu, akademski obrazovanim,  generaciji koja je  preko glave preturila još jedan rat u nizu, gledajući šta je jedan čovek spreman da uradi drugom čoveku zarad parčeta civilizacije.  A, zapravo, svi smo na kraju isti. Sve nas čeka isti kraj – umiranje. Razlika je, samo u tome, kako smo živeli.

Ava Justin Ćelijski je bio izraziti antikomunista. Otvoreno je besedio protiv postojećeg režima jasno obrazlažući svoje stavove jednim sasvim drugačijim viđenjem sveta u kojem je centar problema uvek isti, čovekova večna borba protiv praiskonskog straha – borba protiv smrti. Njegove reči o smrti, teško da su mogle da ne dotaknu dušu.

„Ako ima tragike u svetovima, onda je centrala njena – čovek. Tragično je biti čovek, o! nesravnjeno tragičnije nego biti tigar ili ovca, zmija ili ptica, puž ili komarac. Ma koliko se čovek naprezao da prevaziđe tragiku ljudskog života, on mora i osećati i saznavati da stalno ostaje zatvorenik u neotvorljivoj tamnici smrti, tamnici koja nema ni prozora ni vrata. Rađajući se na svet, čovek je od prvog momenta kandidat za smrt; i ne samo to, nego čim se rodi – već je osuđen na smrt. Utroba koja na sa rađa nije drugo do rođena sestra groba. Izlazeći iz majčine utrobe čovek već stupa na put koji vodi u grob. Ma kojim putem pošao po ovom ostrvu smrti, čovek se najzad mora iskrcati u – grob.”

Ovaj veliki duhovnik je nudio sasvim jedno drugačije rešenje za ljudski rod. Čvrsto koračajući stopama svetosavlja, slao je jasnu poruku da nema života bez Bogočoveka.[7] Kroz religiju čovek pronalazi svoj balans, jer, hteli mi to priznati ili ne, i danas, u eri savremene tehnologije, postoje tajne u koje ne možemo da prodremo, misterije koje ne umemo da rešimo, a prva od njih smo, paradoksalno, baš mi – ljudska bića.

„Kroz religiju čovek svim silama proba da premosti provaliju između ovostranog i onostranog, između vidljivog i nevidljivog, između čulnog i natčulnog, i da omogući organsko shvatanje sveta ovog i onog. Kroz religiju čovek proba da se uravnoteži, da ne preceni onostrano na račun ovostranog i, obrnuto. To nije luksuz već najneophodnija neophodnost; to nije neprirodno već sačinjava suštinu prirode čovekove. Ima nešto u čoveku što se ne može uživeti u ovaj trodimenzionalni svet, u kategorije vremena i prostora. To nešto nalazi svoj izraz u religiji, i svoj jezik. Kroz religiju čovek pobeđuje geocentrizam, i pokušava da apirocentrizmom pobedi egocentrizam.”[8]

 


[6] Isto delo, str. 52. „ Zar evropska kultura nije ustima svoje nauke proglasila kao glavni princip života – samoodržanje? Šta je to ako ne poziv na ljudožderstvo? Ne znači li to: čoveče, bori se za samoodržanje – svim sredstvima; bori se,  ako treba i – ljudožderstvom! Glavno je: živeti! glavno je: odžati se u životu! Kako? – To ne podilazi pod kontrolu savesti. Život je klanica na kojoj jači ima pravo da zakolje slabijeg. Štaviše: slabiji ljudi su materijal za jače. pošto ni Boga ni besmrtnosti nema, onda je čoveku radi samoodržanja – sve dopušteno. Dopušten je greh, dopušteno zlo, dopušten zločin.”

[7] Isto delo, str. 83. „ …ono što Bogočoveka Hrista naročito čini vrednošću iznad svih vrednosti jeste to što je On prvi i jedini potpuno rešio problem života i smrti, rešio ga pragmatički, realno, pokazavši u svojoj Bogočovečanskoj ličnosti ovaploćenu, učovečenu i očovečenu besmrtnost i život večni”

[8] Isto delo, str. 156.

Ovde se, naravno, uvek može postaviti pitanje verovanja u Vaskrsenje ili neverovanja, ali to je, prosto, jedinstvena, intimna odluka svakog čoveka ponaosob, shodno njegovim potrebama i načinu života, okvirima njegovog poimanja sveta. Prema avi Justinu Ćelijskom, savremen čovek se sve više sužavao dok se nije sveo na telo sa životnim sokovima čija duša nije smela se oglasi svojim željama o prodiranju u tajne onostranog.[9]

Baš te, onostrane, tajne tiho su se šaputale u mojoj kući, sad već sa sigurnošću mogu reći – pola veka. Te tanke niti  tkale su pletivo mog detinjstva i, verovatno, donekle oblikovale svakog od nas u osobu kakve danas jesmo. Šta je to ako nije patrimonium – nasleđe koje je njegov neodvojiv deo i on je, zapravo, potreba koja je neophodna za stvaranje vizije budućnosti.[10]

Nije neobično što je moj deda, vojnik Kraljevske vojske, ratni zarobljenik iz Drugog svetskog rata verovao u ovakav poredak u svetu i što mu je verovanje u onostrano bilo potrebno da shvati i sagleda svoj život, tako je vaspitan. Nije neobično što je i moja mati odrasla na taj način, krišom pijući vodu sa istog izvora. Neobično je što i danas, kada se smatramo slobodnim ljudima koji žive u demokratskim uređenjima postoje ljudi koji vas čudno gledaju kada kažete da čitate besede ave Justina Ćelijskog. Postavlja se pitanje zrelosti jednog društva i istinskog verovanja u slobodu različitosti.

Ako se opet vratimo na onaj istrijski kurs o kome smo pričali na početku rada, priznaćemo da je čovečanstvo, ovde konkretno, srpski narod, zatekla nemila sudbina u proteklih stotinu godina. Jedino što je bilo brojivo nakon svakog rata, bile su to žrtve. Životi koji su otišli u nepovrat a time nisu nimalo učinili ovaj svet lepšim mestom za život. O svrsishodnosti rata je izlišno raspredati, ali o svrsishodnosti života itekako jeste. Pa zašto ona ne bi svaki čovek živeo i trajao onako kako on misli da je najbolje? Ovo zaista zvuči utopijski ali nije nemoguće, na ovakvom izvoru su članovi moje porodice odrasli pijući sa izvora manastira Ćelije gde je britkim perom pisao ava Justin Ćelijski.

Ako je spomenik svedok koji je sposoban da pretraje vreme [11] onda to sa punim pravom možemo reći i za besede koje su nastale u prvoj polovini dvadesetog veka iz pera svetog oca Justina iz manastira Ćelije kod Valjeva. Dokaz za to gledam svako jutro u ogledalu i  na naboranom licu mog dede koji u svojoj devedesetoj godini više pamti stara vremena nego jučerašnji dan. Očuvanje nasleđa nam govori ko smo ali i kuda idemo, a složićete se da je sa takvim kompasom mnogo lakše koračati kroz život. U običaju da se neke stvari izdvajaju i čuvaju, starom koliko i civilizacija,smeštena je čovekova potreba da očuva dostignuto saznanje

 


[9] Isto delo, str. 135. „Od Kanta pa kroz Ničea do u nas putuje jedna ista neman – želj: skratiti čoveka, suziti ga, svesti ga na čula, na čulni intelekt. Čovek osamnaestog veka je po preimućstvu čovek razuma; čovek devetnaestog vek aje po preimućstvu čovek čula; a čovek dvadesetog veka je po preimućstvu čovek jednog čula. Sistematski je sužavan čovek: čupane su iz njega sve misli koje premašuju Zemljinu sferu, proganjane su sve želje koje prekoračavaju među imeđu dva sveta, ismevani su svi poleti ka onostranim tajnama. da bi bio svremen, čovek je morao da se zemljizuje, morao je postati poslušni rob teže zemljine; nebo nad njim – ne sme da ga privlačiti svojom tajanstvenom težom.”

[10] D. Bulatović, navdeno delo, str. 10.

[11] Isto delo, str. 8.

stvarnosti i sebe u njoj[12]. Vrednovanje i čuvanje baštine nisu deo samo kolektivnog moranja već i pojedinačnog htenja da se odnegovano sećanje prepozna kao baština i kao takvo sačuva od zaborava.


[12]  Isto delo, str. 7.

Comments (4)