O nama

Veliki pesnici ne javljaju se u epohama u kojima prevladava refleksija, već u onima koje su bogate imaginacijama, u epohama koje se nazivaju barbarskim, kao što se Homer pojavio u barbarstvu antike, Dante u srednjovekovnom ponovo oživljenom talijanskom barbarstvu

Benedeto Kroče

 

Manifest Intelkapitala

 

U vremenu opšte digitalizacije celokupnog ljudskog znanja i do sada neviđenog globalnog protoka informacija, ukazuje se racionalna potreba za širokom digitalnom saradnjom na polju kulture, umetnosti i nauke, jer bi ona jedina mogla odgovoriti svim izazovima koje pred savremenu nauku i humanističko nasleđe postavlja svet oko nas.

Godine 2000, tadašnji generalni direktor organizacije UNESKO, Koičiro Mucura, zapisao je: „Ako želimo pravilno da sagledamo izazove XXI veka, moramo da prihvatamo sve pristupe, svim disciplinama i kulturama, i svima im omogućimo forum za otvorenu diskusiju o budućnosti… Posebno je važno da se održi distanca u odnosu na centrifugalne sile koje stvara zanosna brzina promene. Jer, ideal progresa lako bi mogao da dovede do toga da izgubimo dodir s ljudskim vrednostima.”

U današnje vreme, kada su mediji i internet ušli u svaku delatnost našeg života, čini se da se naša organizovanost i društvenost u velikoj meri vrednuje stepenom naše posvećenosti socijalnim mrežama, forumima i veb-portalima. No, u sveopštoj preplavljenosti informacijama, izgleda da nam je promakao najvažniji događaj koji nam se u poslednje vreme desio: gubljenje aktivnog interesovanja za društvo u kome živimo, njegovu kulturu i misao. Pa ipak, ma koliko to danas nekom čudno zvučalo, ipak će se u području kulture razrešiti i pitanje: kuda ćemo kao društvo ići? Zato se sudbina naše  (kao i bilo koje druge) kulture i humanistike svodi na jedno dramatično pitanje: hoćemo li ostati na margini društveno-političkih događaja, ili ćemo praviti nešto iznad toga, nešto što je mnogo bolje od države, društva, istorije ili politike…?

Udruženje građana „Intelkapital”, osnovano je upravo radi podizanja nivoa svesti o značaju „kulturnog herojstva” u doba dominantne prevlasti duha profita i politike pristajanja, kada i oni koji sebe nazivaju intelektualcima prihvataju trend opšte zabave ili puke ravnodušnosti. Dok tehnicitet i medijska pompa preuzimaju sve prerogative humaniteta, naš Kulturni Heroj ustaje, poput negdašnjih varvara, u ime nezavisne kritičke misli, u ime razvijanja i istraživanja kulture i umetnosti na savremen način, u ime očuvanja nacionalne kulturne istorije i baštine putem njihove digitalne transformacije, u ime društvene odgovornosti, kulture dijaloga, multikulturalnosti i afirmisanja humanističkih vrednosti.

Potrošački artificijelni rajevi i opšta kooptacija svakog kritičkog mišljenja, prekrili su svet svojim menadžerskim pipcima, ništeći svaki vrh različitosti i uniformišući renesansno i kosmičko načelo: coincidentia oppositorum. Naši iskoni su u srednjovekovnom smehu, s poštovanjem crkvene umetnosti, ali i preko kanona koje je crkva utemeljila, u samom renesansnom zamahu; u žvakanju i udaranju paganskog pračoveka i njegovoj panovskoj igri; u avangardnom zaveštanju posle Velikoga rata, na istinskom početku XX veka, u usputnim linijama i šarama fragmenata modernog slikarstva… Na najvišim vrhovima Himalaja, gde se šerpasi večito smeju, u najdubljim plavetima Pacifika gde od ispolinskih vremena duboko diše Gaja, u plesu visokih, drevnih kenijskih ratnika, upućenom nebesima, čiji topot odzvanja savanom, u indijanskom zapevanju kraj logorske vatre u preriji i odgovoru poglavice Sijetla američkom senatoru, u zvuku frulice balkanskog pastira, u zagušljivoj, vlažnoj sobici kakvog studenta iz provincije, koji osluškuje mukle zvukove grada i sanja nemogućeg urbanog superheroja…

Što gubitak vere u stvarno više dovodi do dehumanizujućih efekata u jednom simuliranom svetu, stari romantičan zaključak postaje sve neizbežniji: kada stvarnost više nije ono što je nekada bila, nostalgija počinje da poprima svoje puno značenje i autentični oblik Preporoda!

Kulturni Heroj dolazi na mišićavim plećima novog digitalnog a varvarskog doba.

 

Udruženje građana „Intelkapital”

 

 

Adresa: Novi Sad

e-mail: [email protected]

PIB:  107371841

Matični broj:  28068336

Šifra delatnosti: delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Račun: Br. BU 29815/2011

 

 

Obaveštenje za potencijalne saradnike: Arhitektura sajta Kulturni Heroj  bazirana je pre svega na prikazu života i rada „kulturnih heroja” ili probranih pojedinačnih dela iz različitih kulturalnih oblasti. Ukoliko bismo nacionalnu i globalnu kulturu zamislili u koordinatnom sistemu, zamišljena kriva bi u delima ili stvaraocima kojima se bavimo na našem sajtu morala biti uvek pri vrhu grafikona. Pri tom, ovo nastojanje ne poništava mogućnost afirmacije naučnoistraživačkog ili stvaralačkog potencijala našeg vremena. Naprotiv, pospešuje ga. Takođe, pomenuti vrhovi ne moraju nužno biti mainstream kulturalne prakse. Kada bismo ovaj sajt doživeli kao ljudsku misao, ona bi svakako pre bila predstavnik alternative, no ne bez usvojenih i kritički probranih elemenata dominantne kulture.

„Kulturni heroj”, kao antropološki termin, nalazi svoje puno značenje u rubrikama sajta: od naučnoistraživačkog modusa posvećenog stvaralaštvu istaknutih umetnika i pojedinačnih dela iz prošlog ili sadašnjeg vremena (književnost, likovna umetnost, film, sakralna umetnost itd.), preko negovanja nacionalne (ali i evropske) kulturne istorije i baštine kroz primere kulturnog herojstva, kao i negovanja društvene odgovornosti i religijske tematike, do afirmacije mladog ili alternativnog naučnog i umetničkog potencijala s naših prostora.

Stoga pozivamo potencijalne autore da učestvuju svojim tekstovima, kreativnim radovima ili sugestijama u podizanju ovog digitalnog hrama „kulturnog herojstva”, poštujući započetu arhitekturu. Unapred hvala!

 

Redakcija