Archive | Čas anatomije

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Muzej Vojvodine u Novom Sadu

Posted on 20 July 2016 by heroji

Aleksandar Radović

Muzej Vojvodine u Novom Sadu

 

            Muzeji su, izgledat će nekome, sitan dio problema i malena nada u njegovom rješavanju[1]

T. Šola

UVOD

            Muzej Vojvodine u Novom Sadu opovrgava te „nečije“ sumnje i „sitan problem i malenu nadu“.

U proteklih stotinu i šezdeset godina od „mesta gde će se čuvati starine i znamenitosti“ izrastao je u savremenu i na naučnim principima zasnovanu ustanovu kulture. Postao je ne skladište, već inspiracija kulturi i umetnosti. Dilemu i spor muzeološke struke – da li je muzeologija nauka ili ne (već „akciona filozofija“) – ostaje po strani osnovne muzeološke ideje da je muzej mesto identiteta. I mesto kreiranja identiteta. Regionalnog, lokalnog, grupnog, individualnog.

ICOM (International Council of Museums – Međunarodni savet muzeja) je 2001. godine uspostavio definiciju po kojima je „muzej neprofitna, stalna ustanova u službi društva i njegovog razvoja, otvorena za javnost koja pribavlјa, štiti i konzervira, istražuje i objavlјuje materijalne i nematerijalne dokaze o lјudima i njihovoj sredini u svrhu njihovog, obrazovanja i uživanja.“[2] Muzeji su još i „mesta za snoviđenje i dijalog“, stoji na sajtu Narodnog muzeja u Beogradu.

Prema podacima Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, u Srbiji je 1983. godine bilo 52 matična muzeja i 25 depadansa, a 2006. Ih ima 149 (u svetu, navodi Tomislav Šola ima ih oko 40 hilјada). Novi muzeji, po autorima koji prate svetsku statistiku, nastaju po stopi od 1 odsto godišnje.

Centralno mesto vojvođanske muzeološke aktivnosti je u Novom Sadu. Kao i većina ustanova sa prosvetitelјskom misijom u Vojvodini i Muzej Vojvodine je osnovan trudom osnivača Matice srpske (1826. godine u Pešti: ideju o „matici“ Lukijan Mušicki preneo Milošu Svetiću).

Veoma autoritativno, kao muzejski savetnik u Muzeju Vojvodine, dr Mladenko M. Kumović je u doktorskoj disertaciji Muzeji Vojvodine: 1847-1997: kulturna politika i razvoj[3] kritički obradio muzeološki rad od „Srpske narodne zbirke“ do savremenih tendencija u ovoj struci.


[1] Šola, Tomislav. Marketing u muzejima ili O vrlini i kako je obznaniti. Beograd: Clio, 20012, str. 12. Шола, Томислав. Маркетинг у музејима или О врлини и како је обзнанити. Београд: Цлио, 20012, стр. 12.

[2] Gavrilović, Ljiljana. Kultura u izlogu: ka novoj muzeologiji. Beograd: Etnografski institut SANU, 2007, str. 13.

[3] Kumović, Mladenko M. Muzeji u Vojvodini: 1847-1997: kulturna politika i razvoj. Novi Sad: Muzej Vojvodine, Panpapir, 2001.

 

 

Dr Kumović podseća na istorijski trenutak kada se u Enciklopediji (koju su izdavali nosioci revolucionarnog društveno-filozofskog pokreta pod nazivom „Prosvećenost“) predlaže stvaranje centralnog muzeja nauke i umetnosti Francuske. Na osnovu toga je 27. jula 1793. godine donet dekret o proglašenju carskih zbirki narodnom svojinom. Tako je Luvr otvoren za javnost kao državna ustanova pod nazivom „Muzej Republike“.

Jedan od zbornika nosi naslov Od Srpske narodne zbirke do Muzeja Vojvodine[4]. U istoriji Muzeja Vojvodine, dužoj od vek i po, autori-hroničari izdvajaju više etapa. Prva je od 1847. do 1933. godine kada je, bez posebnog plana, ali sa jasnom idejom, “narodna zbirka” arheološkog i etnološkog karaktera prerasla u Muzej Matice srpske.

muzej_vojvodine

Razvojni put Muzeja Vojvodine, čije zbirke početkom 21. veka sadrže “oko 400.000 muzejskih predmeta različitog žanra”[5] razmeštenih na prostoru od 2.000 kvadratnih metara, u tridesetim i četrdesetim godina  19. veka se odvijao u peštanskom Tekelijanumu (osnovanom 1838, Pešta; u proleće 2008. godine svečano otvoren rekonstruisani deo). Zadužbina dobrotvora Save Tekelije namenjena prosvetitelјskoj pomoći mladim, siromašnim a darovitim Srbima “gde god da su”, prvobitno je sedište i središte Matice srpske (od 1826. do 1864. godine).  Po seobi iz Pešte u Novi Sad (aprila 1864. godine, brodovlasnik Jovan Forović iz Velikog Bečkereka prevezao je sve Matičine stvari Dunavom besplatno) “celokupna” Matica srpska sa knjigama i muzejskim predmetima, privremeno je smeštena u kući bačkog episkopa Platona Atanackovića, poznatoj kao Platoneum.

Iste je godine pokrenuto pitanje trajnijeg smeštaja Matičinih vrednosti. Za tu “akciju” najzaslužniji je Jovan Subotić, jedan od najagilnijih članova Matice srpske iz njenog “cvetnog peštanskog perioda”, već pomenuti zagovornik osnivanja “Srpske narodne zbirke”. Matica je tri godine bila na privremenoj adresi u Glavnoj (Zmaj Jovinoj ulici), a zatim je za njene potrebe kuplјena “Gilmingova kuća na Glavnoj trgu” (današnji Trg slobode) u koju je uselјena 1888. godine. Tu je muzejska zbirka bila sve do između dva svetska rata, dok su za Biblioteku („kojoj je uprava poklanjala više pažnje nego muzejskoj zbirci”) 1897. dozidane nove prostorije.

Centralni Vojvođanski muzej je menjao adrese: bio je u Zadužbini Marije Trandafil (današnja zgrada Matice srpske), u srušenoj kući u današnjoj ulici kralјa Aleksandra, u Topovnjači na Petrovaradinskoj tvrđavi, a koristio je prostor u bivšoj Sokolani da bi se “skrasio” u Dunavskoj 35.


[4] Od Srpske narodne zbirke do Muzeja Vojvodine: zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa povodom stopedesetogodišnjice Muzeja Vojvodine. Novi Sad: Muzej Vojvodine, 1994.

[5] Kumović, Mladenko, nav. delo, str. 379.

 

Tihomir Ostojić (jedan od tada pristigle “mlade garde” u Maticu) je 1912. godine predložio Skupštini Matice srpske da se uputi javni poziv darodavcima za potrebe Biblioteke i Muzeja. “Ovo je”, piše Mladenko M. Kumović, “posle dužeg vremena bilo prvo pominjanje Muzeja.”[6]

Muzejska delatnost, zapaža Kumović, prolazi kroz krizu koja je obeležavala javni, politički i kulturni život u Vojvodini nakon Prvog svetskog rata. Rat, promena državno-pravnog položaja Vojvodine, opšta prestrojavanja u svim sferama života uticali su na to da se muzejska aktivnost i zanos ispolјena desetak godina ranije, skoro potpuno ugase. Jovan Cvijić je 1922. godine primetio da “u vojvođanskim muzejima fali živa etnografija, narodni život našeg stanovništva Srba, Šokaca i Bunjevaca.”[7]

 

1. ISTORIJSKI OKVIR

 

            Inicijativa za stvaranje muzejske zbirke koja bi sakuplјala tragove i dokaze o kulturnom identitetu vojvođanskog tla, pojavila se u prvom broju časopisa Serbska letopisi 1825. godine. Pre toga je 1818. godine, jedan od najuglednijih Srba u Habzburškoj monarhiji Sava Tekelija (1761-1842), prvi Srbin doktor pravnih nauka u mnogonacionalnoj kralјevini i doživotni predsednik Matice srpske podneo Mađarskom nacionalnom muzeju predlog “da se u okviru muzejske biblioteke postavi nameštenik sa znanjem slavenoserpskog jezika koji bi se brinuo o srpskom odelјenju Muzeja.”[8] Tekelijina inicijativa nije naišla na razumevanje.

Sava_Popovic_Tekelija

Ideja izneta u prvom broju budućeg Letopisa Matice srpske “oživotvorena” je 14. oktobra 1847. godine. Jovan Subotić[9]  i Teodor Pavlović[10] su na sednici Matice srpske podneli inicijativu za osnivanje “Serbske narodne sbirke” ili “Muzeuma” i time realizovali višedecenijske težnje pre svih Srba u Ugarskoj, ali i drugih naroda Monarhije, da se u okviru kulturne ustanove objedini rad na prikuplјanju muzealija sa ovog tla.

(U istom časopisu, Letopisu Matice srpske, objavlјena je 1866. godine studija Baltazara Bogišića Slovenski museum, teorijska elaboracija o osnivanju muzejske institucije za “svekolika muzejska plemena”, koja je ostala samo na ideji.)

 


[6] Kumović, Mladenko M. Muzeji u Vojvodini: 1847-1997: kulturna politika i razvoj. Novi Sad: Muzej Vojvodine, Panpapir, 2001, str. 62.

[7] Kumović, nav. delo, str. 121.

[8] Milisavac, Živan. Istorija Matice srpske, Deo I: vreme nacionalnog buđenja i kulturnog preporoda: 1826-1864. Novi Sad: Matica srpska, 1986, str. 369.

[9] Jovan Subotić (1817-1886), doktor pravnih nauka u Pešti, autor pesama i istorijskih epova, jedan od urednika LMS, organizator rada Matice srpske u prvim decenijama XIX veka.

[10] Teodor Pavlović (1804-1854), pored rada u Matici srpskoj bio pokretač Serbskog narodnog lista (1835) i Serbskih narodnih novina (1838).

 

Godine 1925. na svečanosti povodom stogodišnjice rođenja Đure Daničića, predloženo je Srpskoj kralјevskoj akademiji da se u “Karlovcima ili Novom Sadu osnuje muzej za Bačku, Banat i Srem u kojem će se prikupiti sve starine iz ovih krajeva”. Ovaj gest bi bio lep pijetet prema Daničiću s obzirom da je on “mnogo činio na polјu izdavanja i proučavanja naših starih spomenika”. „Ovaj predlog osvežio“ je u Matici stara razmišlјanja o tome”. Vasa Stajić je iste godine u Letopisu pledirao da se Matici predaju “spomenici o kulturnim nastojanjima Vojvodine”.

Još dva predloga su vredna pažnje za osnivanje pokrajinskog muzeja za Vojvodinu u okviru Matice srpske. Jedan je predlog Jovana Hadžića o osnivanju prirodnjačkog odelјenja pri Matici srpskoj, a drugi, zapravo, koncept Vojvođanskog muzeja (sa dva odelјenja: prirodno-istorijskom i društveno-istorijskim), izneo je dr Miodrag Grbić kao nameru da se “pristupi otvaranju jednog muzeja sa predmetima iz Vojvodine.” Dr Grbić je predložio i osnivanje Muzejskog društva Matice srpske.

O Muzeju se u Matici srpskoj prvi put raspravlјalo na zajedničkoj sednici Književnog i Upravnog odbora 12. februara 1932. godine, a odluka o osnivanju Muzeja doneta je na sednici Izvršnog odbora 21. marta 1933. godine. Svečano otvaranje Muzeja Matice srpske održano je 9. jula iste godine. Za mesec dana u muzejskoj arhivi bilo je već 22 imena darodavaca. Zapisano je, takođe, da su slikari Petar Dobrović i Milan Konjović “odbili molbu da poklone muzeju svoj rad”, dok su se vajar Đoka Jovanović i slikar Uroš Predić oglasili svojim delima.

Prvi upravnik Muzeja Matice srpske Franjo Malin[11] i tadašnje rukovodstvo  Matice srpske (1933-1945) izloženi su nizu administrativno-političkih pritisaka koji su kulminirali komesarskom upravom za vreme Drugog svetskog rata, kada Matica srpska privremeno “ćuti”. Ipak, I u takvim okolnostima, Muzej Matice srpske uspeva da spretnim “diplomatskim” akcijama obogati zbirke sa 40 slika poklonodavca Joce Vujića iz Sente, poklonima Đorđa Jovanovića, Milenka Šerbana, Milenka Grčića, Aleksandra Moča i drugih, Matici naklonjenih darovaca.

Prva sednica Muzejskog odbora posle rata održana je oktobra 1945. godine. Tadašnji potpredsednik Matice srpske dr Milan Petrović predočio je da će mnogi

“posednici kulturnih vrednosti pritešnjeni teškim prilikama biti skloni da prodaju slike od vrednosti” i da bi tu situaciju trebalo iskoristiti i “nabaviti što veći broj umetnina i otpočeti stvaranje uistinu pravog Vojvođanskog muzeja”.

U februaru 1946. godine “posle pauze od četiri godine” (izveštava Slobodna Vojvodina) otvoren je Muzej.


[11] Franjo Malin (1884-1955), studirao slavistiku i germanistiku u Pragu I Zagrebu, prvi upravnik Muzeja Matice srpske, bibliotekar (darodavac BMS sa oko 5.000 naslova)

 

 

Članovi Muzejskog odbora Matice srpske, arheolog Miodrag Grbić i slikar Milenko Šerban, bili su najuporniji u nastojanjima da transformišu Muzej Matice srpske u tzv. “Opšti muzej”. Nјihova vizija (i realizacija) vodi ka tome da Muzej proširi svoju delatnost na što više oblasti od etnologije do zaštite spomenika kulture na ovom prostoru.

Centralni muzej u Pokrajini do 30. maja 1947. godine novi naziv Muzej Matice srpske.

Na sednici Muzejskog odbora pročitan je referat Miodraga Grbića o formiranju novog muzeja koji nosi naslov Vojvođanski muzej. Ovaj period je važio kao novi početak u mnogim oblastima društvenog života, pa i u muzeološkom. Prvobitnu, stihijsku akciju narodnih povereništava, zamenila je planska akcija za uspostavlјanje “mreže muzeja, arhiva i biblioteka u Vojvodini”.[12] Muzeološki rad je ubrzo nakon oslobođenja organizovan tako da su po vojvođanskim muzejima prve izložbene postavke održane već tokom 1945. godine. Na zavidnoj muzeološkoj tradiciji po vojvođanskim gradovima (Subotica, Sombor, Zrenjanin, Vršac, Sremska Mitrovica) do Drugog svetskog rata, uspostavlјena je posleratna muzejska delatnost. Za razvoj vojvođanske muzeološke delatnosti, kao njen motivacioni faktor, nije bez značaja ni da je prvi posleratni direktor Gradskog muzeja u Somboru bio afirmisani slikar Milan Konjović.

Muzej Matice srpske je organizovao prvu veliku izložbu vojvođanskog nasleđa (1946. godine) sa želјom i cilјem da upotpuni fondove iz prirodnjačke zbirke, zbirke primenjene umetnosti i stilskog nameštaja i proširi arheološku i istorijske zbirke. Ova izložba, otvorena oktobra iste godine, prva je velika posleratna izložba muzeološkog rada u Vojvodini. Praistorijsko doba, rimsko i vizantijsko kao i doba seobe naroda, činili su arheološku postavku, uz izloženu likovnu umetnost u Vojvodini, etnografsku zbirku i zbirku dokumenata o radu Matice srpske. U uvodnom tekstu za izložbeni katalog, privremeni upravnik Muzeja Matice srpske Milenko Šerban obrazložio je osnivanje i “formulisao zadatke” novog, Vojvođanskog muzeja koji će biti “uređen po istorijskim periodima tako da originalnim dokumentima bude prikazan razvojni put i uzročno-posledična povezanost društvenih zbivanja.”[13]

Katalog te prve izložbe sa tekstom Milenka Šerbana danas se čuva u Rukopisnom odelјenju Matice srpske. Druga izložba sa radovima akademskog slikara Stojana Trumića, otvorena je aprila sledeće, 1947. godine.

Sa promenom odnosa u kulturi tadašnje jugoslovenske zajednice, promenila se i “muzejska platforma”.

Jedinstveni Vojvođanski muzej u narednom periodu “stvara” razgranatu mrežu muzeja, galerija i zavoda i postaje sve značajniji činilac ne samo vojvođanske kulturne politike.

Preteče Muzeja grada Novog Sada su dve izložbe predstavlјene u Vojvođanskom muzeju, Novi Sad kroz istoriju (1950) i Novi Sad u prošlosti i sadašnjosti (1954).

 


[12] Kumović, Mladenko M. Muzeji u Vojvodini: 1847-1997: kulturna politika i razvoj. Novi Sad: Muzej Vojvodine, Panpapir, 2001, str. 165.

[13] Isto, str. 219.

 

Poznati novosadski lekar i kolekcionar Branko Ilić je 1966. godine poklonio Novom Sadu i Pokrajini svoju zbirku slika i umetničkih predmeta. Ta kolekcija čini poseban fond Muzeja grada Novog Sada i poznata je kao Zbirka strane umetnosti. Muzej savremene umetnosti do 1966. godine nosi naziv Galerija savremene umetnosti u Novom Sadu, iako je od osnivanja zamišlјena kao specijalizovan muzej savremene umetnosti. Iako je Muzej savremene umetnosti afirmisan u regionu, još je u iznajmlјenim prostorima, a konkurs za autohtoni objekat raspisan je 2007. godine. Spomen-zbirka Pavla Belјanskog, diplomate sa kolekcionarskom strašću, od 1957. godine je u muzejskoj ponudi Novog Sada sa više od 200 umetničkih predmeta, slika, skulptura, tapiserija.  Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića je legat od 1972. godine u kojem su respektabilna dela nekadašnje jugoslovenske umetnosti.

Kulturne ustanove nastale “odvajanjem” od Vojvođanskog muzeja su: Zavod za zaštitu I naučno proučavanje spomenika culture Vojvodine (osnovan 1951. godine; od 1974. godine nosi naziv Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Vojvodine), Zavod za zaštitu prirode Vojvodine (osnovan 1966. godine; od 1966. nosi naziv Pokrajinski zavod za zaštitu prirode) i Pozorišni muzej Vojvodine (osnovan 1982. godine).

Matičin muzej je tih godina već posedovao veoma vrednu galeriju slika sa radovima Nikole Aleksića, Đure Jakšića, Novaka Radonića, Pavla Simića, Uroša Predića, koje je do 1941. godine na izložbama prikazivana desetak puta. Odlukom rukovodstva Matice srpske je 1958. godine otvorena za javnost Galerija Matice srpske (GMS) kao samostalna ustanova.

Muzejska misao prisutna već pri prvoj stalnoj postavci Muzeja – čovek ovog podneblјa u vremenskom rasponu od osam milenijuma – nije napuštana. Iako je vremenom menjala nazive zbirki, stalna postavka nekadašnjeg Muzeja Matice srpske iz 1933. godine aktuelna je i početkom 21. veka. Tadašnja numizmatička zbirka danas je deo stalne postavke arheologije Muzeja Vojvodine. Arheološki odsek je “periodiziran” prema geološkim periodima (paleolit, mezolit, neolit, eneolit, bronzano doba, starije i mlađe kameno doba…). Istorijski odsek je muzealije specifikovao na stariju i noviju istoriju Vojvodine, u izložbenim salama prikazane kao Istorija I i Istorija II.

Iako je sistem otkupa za muzejske zbirke periodičan zbog češćih finansijskih neprilika nego prilika, Matičin muzej je relevantne dokumente ovog podneblјa stavio pod svoj krov i u svoj registar.

Sa kulturnim nasleđem koje je pod dugogodišnjom zaštitom i brigom Muzeja, javnost je dolazila u “prisniji kontakt” preko tematskih izložbi. Svrha ovih izložbi je, prema rečima Mladenka M. Kumovića, preko potrebna prilika za popunjavanje pojedinih zbirki.

Jedan od imperativa pri osnivanju Vojvođanskog muzeja bio je i utvrđivanje sistema muzeološkog rada na celoj teritoriji Vojvodine. Mladenko M. Kumović navodi da je 1948. godine na teritoriji Vojvodine delovalo 15 muzeja, dva pokrajinska, osam gradskih (regionalnih), tri mesna (gradska), jedan privatni (Bačka Galerija na Paliću) i Muzej crkvene umetnosti. Činjenica da je “muzejska mreža” u Vojvodini razvijena planski, svedoči o postojanju muzejske tradicije i prakse i pre “prisajedinjenja” Vojvodine Srbiji, odnosno tadašnjoj Kralјevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine.

Vojvođanski muzej je, kao matični za Vojvodinu, I pre nego donošenja zakona na osnovu kojeg je tako definisan, pružao stručnu pomoć ostalim muzejima u okruženju u osnovnoj delatnosti – prikuplјanju, konzervaciji i prezentaciji muzejskog materijala. Između ostalog, krajem četvrdesetih i početkom pedesetih godina prošlog veka, dolazi do organizacionih promena u ovoj ustanovi kulture. Tada je u Vojvođanskom muzeju uspostavlјeno više organizacionih jedinica kao što su: Odelјenje za zaštitu i kulturno-obrazovni rad, Izdavačka delatnost i publicistički rad, a 1952. godine oformlјena je Biblioteka Vojvođanskog muzeja.

Metal, keramika, staklo, tekstil, hartija, koža i ostali materijali iz diskursa slične baštine  bili su od 1956. godine u nadležnosti Konzervatorsko-restauratorskog odelјenja Vojvođanskog muzeja.  Pored “osnovnog” posla, tj. zaštite predmeta iz fonda Muzeja, tada još malobrojni stručnjaci, čiji je rad kasnije organizovan u više radionica, preduzimali su zaštitarske radove i na arheološkim lokalitetima i na terenu.

Odelјenje zaštite je, zbog obima poslova, 1951. godine preformirano u Zavod za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture AP Vojvodine. Inače, svojevremeno je i Đorđe Tabaković, novosadski arhitekta sa zavidnim stručnim rejtingom, angažovan na poslovima zaštite vojvođanskog kulturnog blaga.

Vojvođanski muzej u Novom Sadu je šireći stručne i kadrovske potencijalejoš 1977. godine oformio Matičnu službu koja i danas, nakon trideset i osam godina rada vrši stručni nadzor po muzejima u Vojvodini. Pravni osnov za ovu aktivnost omogućen je “Zakonom o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne Pokrajine (“Službeni glasnik RS”, broj 6/2002, 101/2007) u čijem prvom članu stoji da “Autonomna Pokrajina , preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zaštite kulturnih dobara: utvrđuje funkcije matičnih ustanova u oblasti zaštite kulturnih dobara, i to: Arhiva Vojvodine u Novom Sadu, Biblioteke Matice srpske u Novom Sadu, Muzeja Vojvodine u Novom Sadu, Muzeja savremene likovne umetnosti u Novom Sadu i Pozorišnog muzeja Vojvodine”.

Vojvođanski muzej, odlukom svog osnivača Skupštine Vojvodine iz 1992. godine, nosi naziv Muzej Vojvodine.

2. STALNA POSTAVKA

 

            Istorija stalne postavke Muzeja Matice srpske počinje 9. jula 1933. godine. Tada je predstavlјena u javnosti izložba komponovana od arheološke, numizmatičke i etnografske zbirke. Već sledeće godine je u Muzej stigao i danas jedan od najatraktivnijih eksponata, skelet mamuta, nađen u dunavskom ritu Vološinovo i plaćen 1934. godine stotinu i pedeset tadašnjih dinara. Poređenja radi, dva platna Pavla Simića otkuplјena su iste godine za 1,500 i dve ikone za 100 dinara.

Koncepcija stalne postavke se, u međuvremenu nije temelјno menjala. Ali je “rasla” predmetnim jedinicama koje su u centralni vojvođanski muzej prenete sa brojnih arheoloških lokaliteta širom pokrajine. Muzej je proširivan eksponatima vojvođanske ruralne svakodnevice koja je, pod naletima urbanizacije, spašavana od zaborava, jer, kako beleži Ljilјana Gavrilović, etnografskom muzejskom predmetu “vrednost značenja daje (mu) kultura iz koje on (predmet, prim. aut.) potiče.”[14]

Istorijski deo stalne postavke Muzeja Vojvodine u Novom Sadu prati istoriju Vojvodine od srednjeg veka do druge polovine 19. veka. Prvi period je u “vremenu seoba”, kada srpsko stanovništvo južno od Save i Dunava masovno prelazi granicu dva carstva i naselјava današnju Vojvodinu. Velikom seobom pod vođstvom Arsenija III Čarnojevića, Srbi su u Austriji stekli brojne privilegije. Imali su autonomiju u crkvenim, školskim i delimično pitanjima svetovne samouprave. Značajno je povećan broj srpskih škola, a u vitrinama Muzeja Vojvodine čuva se Mali katihizis iz 1845. godine i Bukvar za srpske osnovne škole iz 1875. godine u Novom Sadu.

Ktitori iz srpskih vladarskih porodica i despota podstiču gradnju fruškogorskih manastira (XV-XVII vek), a prikuplјena građa koja dokumentuje istorijski “hod” žitelјa današnje Vojvodine raspoređena je u salama 4,5 i 6 Muzeja Vojvodine. Kopije fresaka na kojima su prikazani Sveti Sava i despot Stefan Lazarević su samo deo bogate muzejske kolekcije. Među dokumentima su i fotolitografija Miroslavlјevog jevanđelјa iz 1897. godine i Četvorojevanđelјe arhiepiskopa Maksima Brankovića sa početka 16. veka. Gravire privilegija koje su austrijski carevi izdali Srbima (od Marije Terezije do potonjih) potvrđuju i političko prisustvo Srba u Habzburškom carstvu krajem 17. i u prvoj polovini 18. veka. Istorijska postavka insistira na konceptu multietničnosti koji je “transparentan” u eksponatima koji potiču iz katoličke i drugih verskih zajednica (svešteničke odežde, bogoslužbene knjige na jezicima naroda Vojvodine…).

Period austrijsko-turskih ratova je za vojvođansko stanovništvo bio značajan, jer je upravo na granici dvaju carstava tadašnja populacija poprimila obeležja građanskog društva. Jedno od tih obeležja su urbari “agrarno-pravni dokumenti feudalizma”.[15] Ove dokumente, kojim su regulisani odnosi između feudalaca i kmetova, imalo je svako naselјe, a Istorijski odelјak Stalne postavke Muzeja Vojvodine čuva nekoliko urbara (Slavonija i Srijemska županija (1762)). Bačka i Baranja su stekle ovaj dokument 1767. godine, a Banat 1836. godine. Za novoformirano građanstvo je karakteristično osnivanje esnafskih udruženja. Kalfe i šegrti “vandrovanjem”

 


[14] Gavrilović, Ljiljana. Kultura u izlogu: ka novoj muzeologiji. Beograd: Etnografski institut SANU, 2007, str. 135.

[15] Sarić, Vesna. Vojna granica i provincijal. U: Muzej Vojvodine: stalna postavka. Novi Sad: Muzej Vojvodine, 1997., str. 180.

 

postaju majstori zanata. Na kalfanskom pismu nalazi se grafira Zaharija Orfelina (iz 1774. godine) sa najranijim prikazom Novog Sada.

Osim izrade remeke – najkvalitetnijeg primerka majstorskog dela struke, kojim je kalfa polagao majstorski ispit – o zanatskoj i umetničkoj veštini pri izradi predmeta, svedoče zbirke oružja, pečata, zastave zanatlijskih udruženja, grbovi, zbirka plemićkih diploma, geografske karte, mape i planovi gradova, arhivalije. Revolucionarna zbivanja (1848-1849. godine) u Austrougarskoj uticala su i na stanovništvo u severnim krajevima Monarhije. Uprkos svemu rečenom, Srbi su u Ugarskoj, poneseni revolucionarnim idejama i ekonomskim jačanjem, razvijali kulturni život.

Vojvođanski muzej je sačuvao pozorišnu dokumentaciju Srpskog narodnog pozorišta (osnovanog 1861. godine), ali i arhivu ostalih pozorišta formiranih u vojvođanskim sredinama sa pretežnim nemačkim i mađarskim stanovništvom od šezdesetih godina 19. veka. Danas je ta građa uglavnom u Pozorišnom muzeju Vojvodine. Vojvođanski muzej je sačuvao zbirke plakata iz 1914. godine, kao i plakate profesionalnih vojvođanskih pozorišta, prepisku i rukopise pisaca (lična dokumenta Kosta Trifkovića i drugih autora). “Za protekle 24 godine (1952-1976) pozorišne zbirke obogaćene su veoma dragocenim dokumentima od blizu 18000 sređenih i evidentiranih predmeta i građe…”[16]

(Inače, najcelovitija zbirka u fondovima Muzeja Vojvodine su strelјačke spomen-mete koje svedoče o Strelјačkoj družini osnovanoj 1790, najstarijoj sportskoj organizaciji u Novom Sadu. Najstariji sportski plakat je sa Palićke olimpijade iz 1886. godine iz kolekcije koju je sportski radnik Milan Ercegan zaveštao Vojvođanskom muzeju).

Istorija otpora u Drugom svetskom ratu sačuvana je kao zapis o trajnom sećanju na narodnooslobodilačku borbu naroda Vojvodine od 1941-1945. godine. Materijali i dokumenti koji su svedočili o ratnim dešavanjima na vojvođanskom terenu su sakuplјani i arhivirani još u Muzeju Matice srpske, odakle potiče inicijativa za osnivanje “muzeja ratne tematike”. U okviru Istorijskog odelјenja Vojvođanskog muzeja formiran je, sredinom pedeset godina, Odsek NOB-a. Ovaj Odsek je sve do osnivanja Muzeja radničkog pokreta i narodne revolucije Vojvodine (1956) organizovao izložbe Vojvodina u narodnooslobodilačkoj borbi i Velika izložba NOB-a, povodom desetogodišnjice narodnog ustanka.

Osnivanjem Muzeja i uselјenjem u novu zgradu (1965) sedam godina kasnije je otvorena stalna postavka koja je “iako po mnogo čemu specifična, izložba ostala bez stručne ocene muzejske javnosti”.[17]

 


[16] Vojvođanski muzej: 1947-1977. Novi Sad: Vojvođanski muzej, 1977, str. 53.

[17] Kumović, Mladenko M. Muzeji u Vojvodini: 1847-1997: kulturna politika i razvoj. Novi Sad: Muzej Vojvodine, Panpapir, 2001, str. 315.

 

 

(Istorijski muzej Vojvodine je osnovan 1990. godine, a jedan od cilјeva je prikaz novije istorije Vojvodine, od 1918. godine. Ovaj muzej nije bio dugog veka najviše iz ideološko-političkih razloga. Fuzionisanje Vojvođanskog muzeja i Istorijskog muzeja Vojvodine je sprovedeno već pomenutom odlukom Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine iz 1992. godine).

Muzej Vojvodine je svoj današnji “profil” dobio u poslednjoj deceniji 20. veka, tačnije 1996. godine, kada je javnosti izložena inovirana stalna postavka.

Arheološka postavka, svojevremeno bazna muzejska postavka, prezentovana je u tri sale i obuhvata nalaze iz neolita (mlađe kameno doba, na centralnom Balkanu datira od 5500 pre n. e.). Najstariji tragovi paleolitskog doba (sala I, mezolit, neolit, starčevačka, vinčanska kultura, eneolit) pronađeni su kod Iriga u nataloženim segmentima poslednjeg od četiri ledena doba.

Kada je prvi put “nikla” na holocenskim panonskim ravnicama tokom 6. milenijuma stare ere, pšenica je tu i ostala.

U okviru ovog „sistema“ sačuvani su tragovi zemlјoradničke kulture: starčevačka, vinčanska i sopotsko-leđanska kultura do mlađeg gvozdenog doba (sala II, rimski period), pretežno sa područja „Golokut“ kod sela Vizić, kao i okoline sela Obrež. Najistraženiji lokalitet iz ovog perioda je neolitska nekropola „Gomolava“ kod Hrtkovaca na levoj obali Save. Kulture bronzanog doba su otkrivene u utvrđenim naselјima Feudvar kod Mošorina i Gradina na Bosutu. Pri kraju starijeg gvozdenog doba javlјa se nova stepska populacija – Sikiti – zastuplјena u južnom Banatu. Na Gomolavi su pronađeni i stručno klasifikovani oružje, oruđe i nakit iz vremena kada u ove krajeve stižu Kelti i „zaposedaju“ tri poslednja veka stare ere.

Antički period počinje rimskim osvajanjem ovog terena i obrazovanjem prvih urbanizovanih naselјa (Sirmium – sedište provincije Paninia Secunda). Tragovi Rimlјana i Sarmata izloženi su u salama 2 i 3 Muzeja Vojvodine. Na potesu „Ašman“ (Berkasovo kod Šida) arheolozi su 1955. godine pronašli dva paradna šlema iz IV veka, delo majstora Avitusa iz dinastije Konstantina Velikog. Još jedan kuriozitet ovog perioda je „grobnica zidana od opeka, otkrivena 1965. godine u ataru sela Beška.“[18]

Grobnice oslikane geometrijskim i figuralnim motivima, prikazuju svečano odevene pokojnike „u sukobu“ ovozemalјskog i zagrobnog života. Srednji vek, obeležen pristizanjem Mađara (krajem IX veka), kada dolazi do intenzivog mešanja stanovništva, rezultira tzv. Bjelobrdskom kulturom. Ovaj period odlikuje intenzivno crkveno graditelјstvo (crkva franjevačkog samostana u mestu Bač; na obali Tise u Arači osnovan samostan sa romaničkom bazilikom početkom 13. veka).

 


[18] Dautova-Ruševljan, Velika. Rimljani i Sarmati. U: Muzej Vojvodine stalna postavka. Novi Sad, Muzej Vojvodine, 1997, str. 88.

 

Najatraktivnije arheološko nalazište je lokalitet „Dombo-Gradina (kod sela Novi Rakovac) gde su očuvani tragovi trobrodne romaničke bazilike sa kriptom, koja je bila ukrašena bogatom kamenom plastikom“.[19]

Prvi pomen Numizmatičke zbirke nalazi se još u aktu o osnivanju “Serbske narodne zbirke” ili “Muzeuma”. Jedan od zaslužnih “matičara”, Božidar Kovaček o zbirkama novca piše: “Šta je od numizmatike došlo u Tekelijanum vidi se iz spiska adiđara i starih novaca načinjenog 1864., koji se zajedno sa dragocenostima i danas čuva u Matičinim trezorima. Numizmatičkih predmeta ima 175.”[20] U zbirci dominira ugarski i novac Vizantije. Osnovnu valutnu jedinicu u tom periodu činio je bakarni novac folis. Po starim izvorima 180 folisa je vredelo jedan solid, zlatan novac težine 4,55 grama. Vizantijski novac ima “čankastu formu”, do pada Konstantinopolјa 1204. godine. Ugarski denari javlјaju se sa ugarskom prevlašću u Podunavlјu.

Od vremena kralјa Dragutina i cara Dušana (kraj 13. do sredine 14. veka), javlјa se i srpska moneta, a zlatni novac-forinta, javlјa se po prvi put u vreme vlasti ugarskog kralјa Karla Roberta (sredina 14. veka). Istorija numizmatike beleži da je u ostavi u Novim Banovcima otkriven srpski novac, kovan sve do propasti srednjovekovne srpske države. U vodiču Vojvođanski muzej: 1947-1987 (Novi Sad: Vojvođanski muzej, 1987) ističe se da su u Vojvođanskom muzeju zastuplјeni metalni i papirni novci od II veka p. n. e. , kao i asignatima, bonovima, medalјama i ordenima. Sačuvan je i novac despota Đurđa Brankovića i Jovana Hunjadija, novac dinastije Habzburga i rane monete evropskih država. Ista publikacija navodi da istraženu epigrafiku (spomeničku baštinu) čini baza postolјa rimskog spomenika u čast imperatora Valerijana, fragmentovana kamena ploča iz Petrovaca kod Rume i nadgrobni spomenik sa groblјa u Putincima.

U okviru baštine Zbirke likovnih umetnosti, u stalnoj postavci (sala 4), kao najvrednije izložene su grafike dvojice vrhunskih majstora ovog žanra, Hristofora Žefarovića (polovina 18. veka, štampao 1741. godine sa bakroreznih ploča Stematografiju, jednu od prvih štampanih knjiga novije srpske književnosti) i Zaharija Orfelina (isti period, pripremio za štampu prvi književni časopis kod Južnih Slovena). Impozantniji deo zbirke srpske likovne umetnosti 18. i 19. veka nalazi se u Galeriji Matice srpske, koja je osnovana januara 1958. godine od Likovnog odseka nekadašnjeg Muzeja Matice srpske.

U zbirci primenjene umetnosti najstarije muzealije pripadaju sakralnoj umetnosti (putiri, kivoti, kandila…). Krušedolsko Četvorojevanđelјe vladike Maksima Brankovića “okovao” je 1514. godine zlatar Petar Smederevac iz današnjeg Zrenjanina. Zlatarske radionice su intenzivno otvarane od dvadesetih godina 19. veka, najviše u Novom Sadu i Somboru. Monumentalna zbirka bečke srebrenine potiče iz zaostavštine patrijarha Rajačića (1785-1861).

 


[19] Popović, Marko. Vojvodina u okvirima ugarske srednjovekovne države: (859-1526). U: Muzej Vojvodine stalna postavka. Novi Sad: Muzej Vojvodine, 1997, str. 11.

[20] Kovaček, Božidar. Nastajanje zbirki Matice srpske. U: Srpske narodne zbirki do Muzeja Vojvodine. Novi Sad: Muzej Vojvodine, 1998, str. 42.

 

Za utilitarne predmete (tanjiri, ibrici, samovar i ostalo) iz Zbirke primenjene umetnosti, stručnjaci Muzeja Vojvodine u Novom Sadu su utvrdili da ne čine celinu, kako se ranije verovalo, već da postoje tri samostalna dela.

Duborezačka umetnost (sala 5) je bila, prevashodno, deo crkvene arhitekture (Itebej, Neštin, Čurug, Sremski Karlovci, Novi Sad) tokom 18. veka. Ovom vrstom majstorstva i umetnosti ukrašen je i stilski nameštaj (bidermajer), sekreter iz Subotice (1827) i pet kompletnih bidermajer salona iz perioda 1820-1830. godine kao i “škrinja devojački sanduk sa duplom intarzijom iz vremena oko 1760…”[21] Uz bidermajer zidne satove “na sviranje”, posebno plene satovi-tabernakli iz rokoko i klasicističkog perioda. Kolekcija stakla i porcelana je gotovo isklјučivo iz Češke i Austrije, a vredan eksponat iz ovog “opusa” je kristalna čaša posvećena mitropolitu Stefanu Stratimiroviću sa motivom kamenovanja Svetog Stefana.

Metodološki pristup etnološkom materijalu je u stalnoj postavci Muzeja Vojvodine sa cilјem da se vidi “uloga predmeta u integralnom sastavu života i etnosa”.[22] Vojvodina je region u kojem dolazi do preplitanja “geografskih crta i istorijskih fakata” kako je govorio Jovan Cvijić. Vasa Čubrilović navodi istorijsku činjenicu da “celim dunavskim prostorom nikada nije trajno vladala jedna država, niti ga je naselјavao jedan narod, niti je u tome prostoru preovlađivala jedna kultura.”[23]

U sali 9 izložena je raznovrsnost narodnih nošnji u Vojvodine, kao presek istorijskog živlјenja na panonskim prostorima. S obzirom na sastav stanovništva “upravo nacionalni kostim u ovim krajevima ima višestruki značaj”.[24] Ovaj etnološki, “kostimografski” materijal čine svečana ženska oglavlјa kao reprezentativni primerci odevnog tekstila. Kapa “zlatara” je bila vrhunac umeća modela preuzetih iz evropskih radionica.

U domenu arhitekture poluzemunice su kućna staništa XVII veka, a karakteristična vojvođanska kuća je sa zabatom-ravna površina koju zatvara dvoslivni krov pokrivan trskom i šindrom. Tokom 18. veka naselјa se zbijaju u ušorena sela, “gomilaju” se barokni stilski detalјi, ne samo na zvonicima seoskih crkava.

U sali 7 prikazane su alatke za okopavanje i seču useva (motike, vile, srpovi, kose, drveni plugovi…) uz oruđa žetvene i vršidbene radove, kao i postrojenja za mlevenje žitarica (vodenice, suvače).

 


[21] Vojvođanski muzej: 1947-1977. Novi Sad: Vojvođanski muzej, 1977, str. 50.

[22] Dragoslav Antonijević. Uvod. Muzej Vojvodine: stalna postavka. Novi Sad: Vojvođanski muzej, 1977, str. 268.

[23] Isto, str. 266.

[24] Mirjana Maluckov. Narodne nošnje. Muzej Vojvodine: stalna postavka. Novi Sad: Vojvođanski muzej, 1977, str. 362.

 

 

O etnologiji “ženskih radova” tj. tkalačkoj delatnosti, piše Bratislava Idvorean Stefanović u monografiji Muzej Vojvodine stalna postavka.[25] Najčešći motive reprezentativne zbirke ikona na staklu iz prvih decenija 18. veka , koje su u vojvođanske crkve i manastire stizale iz radionica u Somboru i Staparu, su Raspeće i Bogorodica sa Hristom.

Vodič Vojvođanski muzej: 1947-1987 (Novi Sad: Vojvođanski muzej, 1987) evidentira 61 takvu ikonu. Osim ikona, mobilijara-nameštaja za odlaganje stvari, “značajna (je) kolekcija od 63 devojačka sanduka, od kojih su neki nastali početkom 19. veka, a jedan je iz 1796. godine.”[26] Zidni satovi kao deo enterijera seoske kuće polovinom 19. veka čine izložbeni postavku veoma autentičnom i ambijentalnom.

Običajna etnologija zastuplјena je predmetima koji imaju genezu u “određenim ritualima i magijsko-religijskim radnjama.”[27] svih vojvođanskih etničkih grupa. To su kolevka sa opremom, dečje igračke, svadbeni peškiri, posmrtni pokrovi i drugo. U “zanatskoj zbirci” najbrojniji su liciderski kalupi.

U okviru Etnološkog odelјenja Muzeja Vojvodine su i Vanevropska zbirka, zbirka Jelice Belović Bernadzikovske, zbirka dr Jovana Pačua i druge.

Nekadašnji dvorac vojvođanske porodice Dunđerski u mestu Čelarevo je rešenjem pokrajinskih vlasti 1967. Godine dodelјen tadašnjem Vojvođanskom muzeju. Od maja 1968. godine tamo je stalna postavka stilskog nameštaja predmeta primenjene umetnosti 18. i 19. veka.

Etnološki deo postavke specifičnim jezikom govori prave stvari o čoveku ovog podneblјa sa namerom da bi “produžio u pamćenju etnički i kulturni identitet i savladali otuđenja, zajedno sa mnogim današnjim iskušenjima.”[28]

 

                                                4. IZDAVAČKA DELATNOST

 

            Izdavačka delatnost Muzeja Vojvodine vezana je za časopis Rad Muzeja Vojvodine  i kataloge koji prate svaku tematsku izložbu. Stalna postavka (formirana 1990, dopunjena 1996. godine) predstavlјena je monografijom Muzej Vojvodine: stalna postavka objavlјena u Novom Sadu 1997. godine povodom jubileja, stopedesetogodišnjice rada Muzeja Matice srpske, Vojvođanskog muzeja, Muzeja Vojvodine.

 


[25] Bratislava Idvorean Stefanović. Tkanje. Muzej Vojvodine: stalna postavka. Novi Sad: Muzej Vojvodine, 1997, str. 307.

[26] Vojvođanski muzej: 1947-1977. Novi Sad: Vojvođanski muzej, 1977, str. 66.

[27] Vesna Marjanović. Običaji. Muzej Vojvodine: stalna postavka. Novi Sad: Muzej Vojvodine, 1997, str. 351.

[28] Dragoslav Antonijević. Uvod. Muzej Vojvodine: stalna postavka. Novi Sad: Vojvođanski muzej, 1977, str. 276.

 

 

 

Prvi broj časopisa Rad Muzeja Vojvodine izašao je 1952. godine. Iz sadržaja se saznaje da je Odelјenje za zaštitu Vojvođanskog muzeja radilo na sanaciji županijske zgrade u Somboru, da su isti proces prošli eksponati iz dvorca Rajačića. Tih je godina urađena zaštita biblioteke dr Georgija Mihailovića iz Inđije (otkuplјena za Biblioteku Matice srpske), kao i muzejskih predmeta i biblioteke braće Vujić iz Sente. Jubilarni, pedeseti broj časopisa Rad Muzeja Vojvodine izašao je iz štampe tokom jeseni 2008. godine, u vremenu kada se proslavlјao Dan Muzeja Vojvodine (26. oktobar).

U elektronskom katalogu Biblioteke Matice srpske (www.bms.rs) danas ima više od 1200 zapisa – tekstova radnika i saradnika Vojvođanskog muzeja od 1952. godine do danas. Stručno su indeksirani kekstovi o muzejskoj stalnoj postavci, kao I radovi zborničkog karaktera koji prate muzeološki rad u Novom Sadu i Vojvodini. Arheolog Predrag Medović (Praistorijske kulture na tlu Vojvodine sa izložbenim katalogom, 1984), tekstovi istoričara Slavka Gavrilovića (Arhiva Ujedinjene Omladine srpske u Vojvođanskom muzeju (1955), za Rad Muzeja Vojvodine pisali su i pišu etnolog Mila Bosić (Božićni običaji Srba u Vojvodini, serija tekstova i studija 1985. godine); saradnici u časopisu su i Radovan Bunardžić, Bogdan Brukner, Velika Dautova Ruševlјan, Mirjana Maluckov, Vesna Marjanović…

Vojvođanski muzej je svojevremeno inicirao stvaranje Društva muzejskih radnika Vojvodine. Ova strukovna organizacija je 1962. godine štampala prvi broj časopisa Spona koji je izlazio do kraja osamdesetih godina 20. veka. Društvo muzejskih radnika Vojvodine je sarađivalo u časopisu Muzej koji je od 1948. do 1965. godine izlazio u Beogradu, kao i u periodičnoj publikaciji iz Zagreba Muzeologija.

 

5. BIBLIOTEKA MUZEJA VOJVODINE

 

            Biblioteka Vojvođanskog muzeja je formirana u prvoj deceniji nakon Drugog svetskog rata, u vremenu kada muzejska i bibliotečka delatnost u Vojvodini dobijaju na intenzitetu. Biblioteka je počela sa radom 1952. godine kada je uazbučen katalog i organizovan prema decimalnoj klasifikaciji. Početni fond se sastojao od skromnih 3.000 knjiga, da bi danas, kao posebna organizaciona jedinica Muzeja Vojvodine, Biblioteka sarađivala sa 400 ustanova u Evropi i svetu. U sastavu Biblioteke Muzeja Vojvodine je i kolekcija sa više od 2.000 naslova jednog od najznačajnijih srpskih arheologa Miloja Vasića (1869-1956) koji je iskopavanjima arhoeloških lokaliteta u Vinči dokazao stručnoj javnosti da podunavska kultura potiče iz Sredozemlјa i prednje Azije, a ne iz nordijskih zemalјa). Biblioteka i Muzej su u međusobnom “prirodnom sadejstvu”, napominju autori obeju struka. Jedan od argumenata je što se i danas Britanski muzej  dan danas zove Biblioteka Britanskog muzeja…

 

6. MUZEJI I IZAZOVI VREMENA

            Heritologija – nauka o muzeologiji (ukoliko je dilema sa početka teksta da li je ta delatnost, nauka, razrešena) priznaje da ova “disciplina” tumači svet u kojem se “malo ili ništa ne događa” i definiše muzeje kao otvorene znanstvene knjige ilustrovane trodimenzionalnim trofejima… “Pitanja, sumnje, strahovi, sve je izvan njih.”[29] Poznavaoci muzeoloških prilika smatraju da ideologija profita kao “jedina preostala ideologija” utiče i na delatnost muzeja. Kako je u ekonomiji slobodnog tržišta “sve roba”, to su i kulturna i muzejska ponuda. Muzeji, smatra isti autor, slabo stoje na skali političkog i medijskog interesovanja, nedostaje im jak i čvrst imidž i snaga da deluju na realne okolnosti. Kako privući potrošače da budu “vrednosni” konzument kulture, a ne samo statistički broj u godišnjem izveštaju ? Kako dalјe uz ove nimalo optimističke poruke ?

Savremeni muzej podrazumeva svest o korisniku, a njegova se opservacija  potrebno pomeriti izvan one latinske: Oculus habent et non videbunt – Imaju oči a ne vide. Danas je niz služni u muzejima zaduženo za edukaciju i promociju “gledanja”. Izazovi vremena današnjeg nalažu rekapitulaciju muzeja: muzeja kao mesta za čuvanje identiteta, sinteze, korektivnog i adaptivnog faktora društva, kao sredstva demokratskog živlјenja koji projicira dostupnost, informisanost, mobilnost… „Sva ova mesta“ treba da osvoji i Muzej Vojvodine u Novom Sadu. Muzej Vojvodine u Novom Sadu ima Pedagošku i Službu za odnose sa javnošću koja afirmiše muzeologiju, promoviše javno pozicioniranje Muzeja. Komunikacijom preko interneta  savremenom prezentacijom muzeoloških sadržaja sa adrese

http://www.muzejvojvodine.org.rs/

 

pokazuje da je Muzej Vojvodine u Novom Sadu usvojio i primenio savremene muzeološke i marketinške principe rada.

Muzej Vojvodine u Novom Sadu od prve zbirke u peštanskom Tekelijanumu do poslednjih dvadeseti i četiri godine kako nosi ovo ime, sa iskustvom vremenâ koja su prošla, čini se, ipak odoleva iskušenjima vremenâ koja dolaze.


[29] Šola, Tomislav. Marketing u muzejima ili O vrlini i kako je obznaniti. Beograd: Clio, 20012, str. 14.

 

LITERATURA I ELEKTRONSKI IZVORI:

1. Vojvođanski muzej: 1947-1977. Novi Sad: Vojvođanski muzej, 1977.

2. Vojvođanski muzej: 1947-1987. Novi Sad: Vojvođanski muzej, 1987.

3. Muzej Vojvodine: vodič stalne izložbe. Novi Sad: Vojvođanski muzej, 1990.

4. Muzej Vojvodine: stalna postavka. [vodič]. Novi Sad: Vojvođanski muzej, 1997.

5. Gavrilović, Ljilјana. Kultura u izlogu: ka novoj muzeologiji. Beograd: Etnografski institut SANU, 2007.

6. Kumović, Mladenko M. Muzeji u Vojvodini: 1847-1997: kulturna politika i razvoj. Novi Sad: Muzej Vojvodine, Panpapir, 2001.

7. Milisavac, Živan. Istorija Matice srpske. Deo 1: vreme nacionalnog buđenja i kulturnog preporoda: 1826-1864. Novi Sad: Matica srpska, 1986.

8. Šola, Tomislav. Marketing u muzejima ili O vrlini i kako je obznaniti. Beograd: Clio, 20012.

 

http://www.muzejvojvodine.org.rs/index.php/o-muzeju-vojvodine

 

http://www.narodnimuzej.rs/

 

http://www.nocmuzeja.rs/

 

http://www.hilandar.info/

 

http://www.hilandar.org/

Comments (2)

Tags: , , , , , , ,

Jovan Jovanović Zmaj i Gabrijel Kostelnik

Posted on 08 May 2016 by heroji

Miloš Zubac

 

JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ I GABRIJEL KOSTELNIK

pesnička paralela: „Đulići uveoci” i „Umrloj ćerkici”

 

Sažetak:

U tekstu se daje poređenje zbirke pesama „Đulići uveoci” Jovana Jovanovića Zmaja s poemom„Umrloj ćerkici” Gabrijela Kostelnika. Osim na istim formalno-sadržajnim karakteristikama, akcenat je na životnom tragizmu oba pesnika, kao podsticaju za stvaranje značajnih književnih dela. I Jovan Jovanović Zmaj i Gabrijel Kostelnik bili su krupne ličnosti srpske odnosno rusinsko-ukrajinske književnosti, a potpuno su se posvetili kulturno-prosvetnom radu nakon porodičnih gubitaka. Otuda se ovde razmatra zajedničko iskustvo pretakanja ličnih tragedija u predani misionarski rad za narod i nacionalnu kulturu.

Ključne reči: Jovan Jovanović Zmaj, Gabriel Kostelnik, porodična tragedija, poezija

 

Neretko je najpotresnije stranice književnosti ispisivala tuga zbog gubitka voljenog bića. Pesnici, prozaisti i dramski pisci različitih kultura i jezika, artikulisali bi svoju bol i žal u književnu objavu koja bi ponekad i formalno i sadržajno bila umetnost prvog reda, a ponekad takvo delo kojem bi delikatnost motivacije i teme uglavnom obezbeđivala saosećanje i zanimanje čitaoca, bez obzira na stepen darovitosti pisca. S jedne strane, u pitanju je univerzalna kolektivna iskustvenost koja pronalazi utehu u srodnim tragičnim ispovestima, uobličenim u umetnička dela. Selimovićevim rečima, svaki je čovek uvek na gubitku, ili stihom savremene građansko-folklorne pesme – svako ima nekog koga nema. S druge strane, zagarantovana čitalačka pažnja mogla bi da korespondira i s čuvenim Tolstojevim opažanjem da je svaka porodica nesrećna na svoj način, a da sve srećne porodice sliče jedna drugoj. Koliko god to bilo etički problematično, tuđa nesreća jednostavno više zanima i gotovo magnetski privlači konzumente manje ili više vredne umetnosti, makar oni ne imali takvih iskustava u životu, nego što ih interesuje nečija sreća. Tako je u svagdanjem životu, tako i u raznim umetničkim žanrovima, a danas je svojevrsno legitimno voajerstvo prema ličnim tragedijama naročito eksploatisano u medijskom svetu.

Vratimo li se književnosti ‒ a ovde ćemo se baviti samo visokim pesničkim dometima ‒ najviše primetan u svetskoj literaturi bio je motiv mrtve drage, u rasponu od Orfeja, preko Dantea, Petrarke, Novalisa, sve do Vodsvorta, Meri Šeli, Poa i Bodlera, a u srpskoj književnosti kod Zmaja, Kostića, Disa i Miljkovića. Naročito je karakterističan za predromantičarski, romantičarski i tamnoromantičarski period. Dakako, primera ima neuporedivo više i ovo jesu tek ona opštepoznata mesta koja su s vremenom postala klasičnim književnim vrednostima. Motiv umrlog brata ili sestre javlja se češće u usmenoj književnosti. Motiv izgubljenog čeda, na koji čovek možda i najosetljivije reaguje iako je ovo najstrože uslovno rečeno budući da je gubitak svake voljene osobe jednako težak i ne dâ se izmeriti, ređe srećemo u književnim delima.

Upravo taj motiv doneo je srpskoj i rusinsko-ukrajinskoj poeziji neke od njenih najnežnijih i najdirljivijih stranica. Jovan Jovanović Zmaj napisao je „Đuliće uveoke” i zaveštao ih svom srpskom pokolenju, a Gabrijel Kostelnik dvojezičku poemu, većim delomna ukrajinskom, a manjim na rusinskom jeziku, „Umrloj ćerkici”. Obojica su bila ogromne ličnosti u kulturama svojih naroda. Obojica zakleti prosvetitelji i negovatelji narodnog jezika kao književnog – Zmaj na već utvrđenom tragu Vuka Karadžića, Đure Daničića i Branka Radičevića, a Kostelnik pobornik maternjeg jezika Rusina kao književne norme – lično je napisao prvu rusinsku gramatiku. Obojica rodoljubi kojima je sudbina kolektiva neretko bila preča od lične sreće. Prvi lekar, drugi teolog i sveštenik, obojica književnici s bogatim spektrom žanrova u kojima su se ogledali. Naposletku, obojica su imali po petoro dece i svaki je kao roditelj doživeo lične gubitke na kojima je sazdao izuzetne lirske trenutke.U uporednom čitanju ovih trenutaka, Zmajevih „Đulića uvelaka” i Kostelnikove poeme „Umrloj ćerkici”, biografski podaci neizostavan su kontekstualni i poetički element. Biografija i poezija prirodno se stapaju u jedno, jedno iz drugog proističu i jedno se drugome vraćaju.

A biografija kaže da je Zmaj nadživeo svoju decu, svih petoro, kao i voljenu suprugu Eufrosinu Ružu Ličanin. Deca su bila kratkog veka, sinovi Mirko, Sava i Jug, i kćeri Tijana i Smiljka, poživeli su svi skupa od tek nekoliko meseci, do najviše tri namirena leta, dok je bez Ruže Zmaj ostao u njenoj tridesetoj godini. Narod ga je zapamtio i proslavio kao porodičnog pesnika i poučitelja, više od svega, naklonjenog duši deteta, a upravo celu je svoju porodicu Zmaj izgubio u jednom neumoljivom nizu kakvom je nemoguće naći para u inače tegobnim i hudim životima srpskih pisacaiz devetnaestog i s početaka dvadesetog veka. Svojim najmilijima u spomen, napisao je knjigu u šezdeset sedam pesama, koja važi za jednu od najlepših u srpskoj književnosti.

Jovan_Jovanovic_Zmaj

Biografija takođe kaže da je Gabrijel Kostelnik u jednom teškom životnom trenutku ostao bez svoje prve kćeri, sedmogodišnje Svjatoslave, kojoj je posvetio poemu od dvadeset šest pesama, a kojoj se u svojim stihovima od milja obraćao kao Slavki. Iako je oninteresovanjem više gravitirao hrvatskoj romantičarskoj poeziji, Preradoviću i Vrazu, sasvim je izvesno da je znao za Zmajeve „Đuliće uveoke” i da su ga oni nadahnuli da i sâm, od sličnog bola i gubitka, napiše poemu izrazito srodnog duha i senzibiliteta. Gabrijel Kostelnik rodio se celih pet decenija posle Zmaja i kada je počeo da se zanima za književnost, a naročito kada je istrpeo lični porodični udarac, „Đulići uveoci” uveliko su bili čuvena književna činjenica i vrednost.

Gabrijel_Kostelnik

Jedan se gubitak s drugim ne može porediti i podatak da se Kostelnikova nesreća u slučaju srpskog pesnika bukvalno ušestostručila, ne označava kvantitativno šest puta teži tas na nevidljivom kantaru duševne boli. Ovde se može porediti jedino način na koji su dva značajna pesnika dvaju naroda reagovala na gubitke voljenih osoba ‒ može se porediti samo njihov vanredni stvaralački odgovor.

U toj dvostrukoj pesničkoj reakciji na istovetan podsticaj, dakako, ima dosta formalnih i motivskih sličnosti, uz jasnu tematsku podudarnost. Zmaj je „Đuliće uveoke” napisao kombinujući rimovane katrene sa strofama od više stihova, a jednako je u svojoj poemi postupio i Kostelnik. Međutim, „Đulići uveoci” jesu kolekcija pesama koje često mogu stajati i zasebno, iako ih sve veže isti fokus, dok Kostelnikove pesničke celine ne funkcionišu individualno i nadovezuju se jedna na drugu kao fragmenti istog, neprekidnog govora.

Zmaj se u svojim pesmama najčešće obraća voljenoj supruzi, te je kod njega na delu kombinacija motiva mrtve drage s motivom pogrebene dece, dok se Kostelnik u ispovednim slapovima stihova sasvim okreće svojoj kćeri.

Simbolika cveća postoji kao metafora smrti kod oba pesnika. Zmaj je razvija do statusa samog naslova, krsti svoju zbirku uvelim ružama, a potom se u versima vraća toj slici. Kostelnik u VIII pesmi smrt deteta poredi s preranim i nasilnim otkidanjem ružinog cveta. Iako i Zmaj u XXI pesmi, na jednom mestu, daje sliku cveća otkinutog iz vrta, već se ovde, u lirskom tretmanu istog simbola, oseća da dva pesnika u različitim valerima doživljavaju lične gubitke‒ Zmaj stišanije i pomirenije, s mnogo rafinirane tuge zbog uvenuća najmilijih, Kostelnik burno i nepomirljivo, s mnogo gneva zbog nemoći da spreči otkidanje najdražeg bića od života. Dakako, ovako oštre nijanse razumljive su kada znamo da je Kostelnik ispisao svoju poemu neposredno nakon smrti ćerke, bez emotivnog filtriranja i bolnog zrevanja koje dolazi jedino s godinama. Srpski pesnik je, s druge strane, „Đuliće uveoke” pisao s višegodišnjom distancom, te mu je i ton drugačiji (Već devet godina na ranama leže…).

Kostelnik, dalje, koristi metaforične slike koje se mogu naći i u srpskog pesnika. Zmajev orkan ljuti koji slama stogodišnji hrast u XXI pesmi odgovara Kostelnikovom olujnom vihoru koji obara drvo iz III pesme. Kontrast raskošno lepe prirode i pustoši zbog ličnog gubitka javlja se takođe kod oba pesnika ‒ kod Zmaja u XXV „uveoku”, kod Kostelnika u XII pesmi.  Reč je o tipskim metaforama koje dolaze iz konflikta drevnog osećanja jedinstva prirode i čoveka sa osećanjem raskida te povezanosti nakon nečije smrti, a koje su manje-više opšta mesta u romantičarskoj poeziji. Takođe, za romantičare su uobičajene slike utešnog sjedinjavanja pesnika s voljenima posle njegove smrti i nalazimo ih kod obojice.

Zmaj u prvoj pesmi peva o zagrobnom susretu s celom porodicom:

Kroz smrt samo valja proći,

Pa ću s’i ja s njima sliti,

Ako l’ tamo nema ništa?!

‒ I tad ćemo jedno biti.

Kostelnik u XXV pevanju jednako veruje u ponovno sretanje s ćerkom nakon njegovog zemnog počinka:

A jednom ćeš se pred nama stvoriti

kad ostavimo svet mi dušom svojom,

i tada ćemo s tobom govoriti –

kada sretnemo se s večnošću tvojom!

Naročito su dirljive podudarnosti koje govore o tome kako se oni kojima su pesme posvećene određuju prema bliskoj smrti. U oba slučaja, pesnici se poklanjaju njihovoj pomirenosti s Božjom voljom i uočavaju nedokučivi znak razumevanja tajne života i smrti na licima svojih najmilijih. Spremnost njegove smrtno bolesne drage za volju svevišnjeg, Zmaj ilustruje stihovima V pevanja:

Ponude nose majka i seja,

– Ona s’ nasmeja.

Bi li da vidiš proletno cveće?

– Pa ni to neće.

Da šta mi hoćeš, patnice moja?

– Hoću da bude Božija volja.

U IX pesmi, Kostelnik usred uzburkanog dijaloga s Bogom primećuje da njegovo dete na samrti prozire tajnu večnosti, koja je njemu kao roditelju još nedohvatna:

Dok zborih ja s Bogom, u trenu tom

ti si se čudno u bolu smeškala –

čiju već tajnu tada si gledala?

Kako Duh božji, obuzetu snom,

budi te, zove i u božju slavu

stavlja ti nebeski venac na glavu…?

Ova je tajna mesto na kojem oba pesnika priznaju poraz u pokušajima da razumeju smrt voljenih. Na koncu VII pesme, Kostelnik poneseno peva apostrofom:

O, tajno večna! Ti tajno skrivena!

Moć ljudska pred tobom je premalena!

S druge strane, srpski pesnik u slici orkana iz XXI pesme personifikuje božju silu koja naizgled mahnito ruši sve pred sobom, dok se jednom konačno ne umiri i ne obrati čoveku:

Što to činiš – pitali ga,

Kad je klonô, pa se stišô…

„Ko bi čuo moju tajnu,

Taj bi s mesta suma sišô!”

Kada se skloni pogled s formalno-sadržajnih karakteristika, čitaocu se nameće jedno suštinsko opažanje koje nas donekle vraća na uvodna razmatranja i na spontanu potrebu da se iz bezbedne daljine saosećajno posmatraju i analiziraju nečija tragedija i način na koji patnik odgovara na nju. Naročito kada je reč o književnim delima koja jesu objavljena za života pesnika, samim tim i namenjena čitaocima koji su pozvani da podele tugu s pesnikom. Ni ovde se ne može izbeći biografija. Jovan Jovanović Zmaj bio je u građanskom životu doktor medicine, a Gabrijel Kostelnik doktor teologije i sveštenik.Već su njihovi profesionalni pozivi razlog da se iz posebnog ugla sagleda kakav su gubitak imali da istrpe. Prvi je kao lekar nemoćno morao da posmatra kako mu nestaje šestočlana porodica. Nije mogao nikoga da isceli svojim medicinskim znanjem. Drugi je kao sveštenik morao da se pomiri s gubitkom kćeri i nije mogao da joj pomogne ni molitvom ni molbom, niti pretpostavljenim prisnim odnosom sBogom. Imajući ove polazne tačke u vidu, izrazito su zanimljivi različiti načini na koji su dva pesnika reagovala na teške životne gubitke. Naizgled neočekivano, Zmaj nema gneva na Boga, čak daje pitome verske slike u pojedinim pesmama iako se to od jednog prosvetitelja i lekara ne očekuje. Ako je i bilo besa s početka, s godinama se preobrazio i sazreo u postojanu, „prečišćenu i uzvišenu tugu” koja pesniku oplemenjuje dušu i rađa veliku poeziju. Toliko se pesnik sprijateljio s tugom, da se praktično venčao s njom i ne želi da je se odrekne. Njegovi „Đulići uveoci” ispunjeni su gotovo svetačkom ljubavlju i dubokim razumevanjem i rasuđivanjem koje nikoga ne krivi za lični životni usud. Zmaju nasuprot, Kostelnik grmi na Boga i poput starozavetnog Jova dovodi u pitanje „smisao Božjeg uređenja” i „razum Proviđenja”. U velikoj duševnoj buri, on niže primere onih koji bi pre trebalo da umru, starih, bolesnih i obogaljenih koje vidi na svakom koraku i pita se „što jame grobne nisu njih uzele”. Dabome, Kostelnikova rana je još sveža, a Zmaj progovara s celim godinama odmaka od lične nesreće. Takođe, Kostelnikova srdžba na Boga posve je razumljiva budući da je Bog njegov vrhovni normativ od koga očekuje sreću i zaštitu za svoju porodicu, kome se nada i koga voli svim srcem. Bogu se u potpunosti posvetio birajući svešteničku službu. Otuda razočaranje koje od njegove poezije čini potresno svedočanstvo o arhetipskom hrišćanskom padu u sumnju i krajnjem izbavljenju verom. Rusinski pesnik na koncu nalazi kakvu-takvu utehu i delimično pročišćenje u osećanju da je njegova voljena kćer zarad svoje detinje čistote pozvana u nebesa, među anđele, kao čuvar i zastupnik porodice, da je njoj smrt nagrada, dok oni koji su živi ostaju po nedohvatnom Božjem naumu da se muče u ognju i beščašću dvadesetog veka.

Naposletku, oba pesnika transformišu svoju bol u inspirativnu poeziju za pamćenje, a od tuge zbog smrti voljenih bića podižu lične zadužbine svojim naraštajima. Lišeni prisustva najmilijih, obojica daju zavete kolektivu.

Tako Zmaj napočetku „Đulića uvelaka” peva:

Evo venca tužna cveća,

Koj’ sam tebi počô viti,

A venac se šire spleo

Sve vas može zagrliti!

Ne mogu ga u vis bacit’ —

Pa nek stoji iza svega

Međ Srbima kao spomen

Mog života i vašega.

A na kraju zbirke, on razvija istu ideju sveljudske ljubavi kao smisla svog daljeg života, pri čemu naročito apostrofira decu:

Sad često u snu čujem

Dečice moje glas:

„Gde god je Srpče koje,

Ljubi ga, radi nas!”

I čitav vrt se stvori,

U njemu cveća šar, —

I ja po vrtu hodim

I berem cveće, star.

Pa vijući umrlim

U spomen neven splet,

Čini mi s’ kâ da grlim

Ceo budući svet.

Na drugoj strani, Kostelnik, u epilogu pesme „Umrloj ćerkici”, ispisuje ovo obećanje svom rodu:

Oh, vidim, opet moram biti zvono

što gorom, dolom širiće svoj glas

kroz pesme daleko zvoniće ono,

u svakom domu će, u pravi čas,

brisati suze svim ljudima…

Tako zvono utehu daje svima,

a sebe razbija svojim zvucima.

I doista, Jovan Jovanović Zmaj i Gabrijel Kostelnik živeli su posle ličnih tragedija poput misionara, svaki na svoj način, predani narodu kao što su bili posvećeni porodici. Zmaj je među Srbima postao sinonim nacionalnog pesnika i dečjeg saveznika, rodonačelnik poezije za decu kao samostalnog književnog žanra, bezmalo svakom detetu roditelj, vaspitatelj i podrška, a Kostelnik utemeljitelj i reformator jezika i književnosti vojvođanskih Rusina, autor prve zbirke pesama, prve drame i prve gramatike rusinskog jezika, duhovni i nacionalni vodič. Razapet između dve konfesionalnosti i dve crkvene orijentacije, Kostelnik je imao da doživi još jedan, konačan udes, ali o tome ovde neće biti reči.

Jovan Jovanović Zmaj i Gabrijel Kostelnik bili su kulturni gorostasi, svako u svom dobu, u svojoj sredini i u svom narodu. Obojica su proživela punu meru životnog tragizma, obojica uzrasla do univerzalnih književnih veličina. Dakako, o srpskom pesniku zna se neuporedivo više jer je on odavno postao široko prihvaćena vrednost srpske i južnoslovenske književnosti. S Kostelnikom je drugačije, ne samo zato što je njegova kontroverzna verska angažovanost i danas predmet spora između Rusa i Ukrajinaca. Kostelnikovi tekstovi, književni koliko i teološki, tek imaju da se pročitaju i tek treba da budu adekvatno vrednovani. Rečju Julijana Tamaša, vreme radi za njega.

Neka ova skromna paralela između dva pesnika bude mali prilog tom vremenu.

 

 

Literatura:

Dr Gabrijel Kostelnik: Poezija i proza, Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu, Novi Sad, 2013 (prevod pesme „Umrloj ćerkici” na srpski: Julijan Ramač)

Jovan Jovanović Zmaj: Đulići i Đulići uveoci, Matica srpska, Novi Sad, 1965.

Aleksandar Lešić, Marko Bumbaširević: Jovan Jovanović Zmaj, pesnik i lekar, sto godina nakon smrti, „Srpski arhiv za celokupno lekarstvo”, Srpsko lekarsko društvo, 2004, vol. 132, br. 7‒8.str. 277‒280.

Havrijil Kosteljnik: http://www.istorijskabiblioteka.com/art:havrijil-kostelnik

Julijan Tamaš: Najlepše je biti Rusin u Bačkoj, intervju za Radio Slobodnu Evropu, http://www.slobodnaevropa.org/content/transcript/824841.html

Summary

The article deals with the comparison between the famous book of poetry „Đulići uveoci”, written by Jovan Jovanovic Zmaj and the poem „Umrloj ćerkici”, written by Gabriel Kostelnik. In addition to the same formal and content-wise characteristics, the emphasis is on the elements of tragic lives of both poets, as an incentive for the creation of significant works of literature. Jovan Jovanović Zmaj and Gabriel Kostelnik were major figures in Serbian and Ruthenian-Ukrainian literature, completely devoted to the cultural and educational work after suffering great losses in their families. Therefore, this article elaborates the common experience of translating their personal tragedies into their missionary work dedicated to the nation and national culture.

 

Key words: Jovan Jovanovic Zmaj, Gabriel Kostelnik, familly loss, poetry

Comments (2)

Tags: , , , , , ,

Funkcija didaskalija u Profesionalcu Dušana Kovačevića

Posted on 25 March 2016 by heroji

Dušan Zaharijević

Funkcija didaskalija u Profesionalcu Dušana Kovačevića

 

Apstrakt: Funkcija didaskalija u drami Profesionalac Dušana Kovačevića, kao i njihova uloga u tekstu, je karakteristična i drugačija u odnosu na klasične drame. Kovačević didaskalijama daje ulogu kako u procesu stvaranja, tako i u građenju smisla. U radu se sagledava način na koji su napisane, način na koji funkcionišu u tekstu i njihov odnos prema klasičnom poimanju didaskalija. Posebno se ističe uloga didaskalija u procesu stvaranja drame i njihova povezanost sa ostatkom teksta, tj. dijalogom.

Ključne reči: didaskalije, dijalog, funkcija, tekst, drama

 

Čitanjem drame Profesionalac Dušana Kovačevića, zaista se uočava posebnost čitavog teksta, pre svega didaskalija, koje nemaju u potpunosti istu funkciju kao didaskalije u nekim klasičnim dramama, odnosno to nisu didaskalije u onom klasičnom značenju sekundarnog teksta ili napomene. Kovačević didaskalijama daje malo drugačiju funkciju i značenje.

Za didaskalije se obično kaže da predstavljaju piščeve napomene čija je svrha da „daju savete reditelju i glumcu (npr. upućuju na gestove ili mimiku koja treba da prati dijalog ili monolog), kao i da predoče kakav ambijent zahteva određena dramska radnja“.[1] Kod Kovačevića one ne funkcionišu uvek ovako. Istina, nije da one ne daju nikakve informacije о likovima, opise prostora u kojem se drama odvija, ali ti opisi „nisu preterano detaljni (kao, na primer, u Miroslava Krleže), ali upućuju na osnovne karakteristike odabranog ‘prostora’, i kazuju ponešto o onima koji taj ‘prostor’ koriste“.[2]

Možemo reći da didaskalije u ovoj Kovačevićevoj drami predstavljaju unutrašnji glas pripovedača, doživljavamo ih kao pogled na scenu njegovim očima. Tačnije, to su Tejina razmišljanja i viđenje razgovora sa Lukom Labanom, s obzirom da se Teja nameće kao pripovedač. Tako dobijamo glas pripovedača koji sa određene distance govori о jednom događaju. S druge strane, u didaskalijama pripovedač iznosi svoj doživljaj čitave situacije. Teja Kraj, imenovan kao Ja,

 


[1] Rečnik književnih termina, glavni i odgovorni urednik Tanja Popović, Logos Art, Beograd , 2007, str. 138.

[2] Petar Marjanović: „Dušan Kovačević: ‘Sabirni centar’ (1982) i ‘Balkanski špijun’ (1983), u: Jugoslovenski dramski pisci XX veka, knjiga prva, Akademija umetnosti u Novom Sadu, Novi Sad, 1985, str. 214.

 

sagledava izgled, ponašanje, reakcije drugih likova, a povremeno i vlastite, u njegovom kazivanju nagovešten je i mogući izgled scene, ili bar njene dominantne tačke (sto, stolica, prozor, gomile rukopisa),a daju se i osnovne informacije о ambijentu (glavna pesma iz susedne kancelarije čini fon ukupnog zbivanja). Ipak, funkcija ovih naznaka nije davanje tehničkih uputstava, već naglašavanje pripovedačeve pozicije, njegovog doživljaja i emocija.[3]

            Zadržaćemo se malo na poziciji pripovedača. S obzirom da je Teja pripovedač, možemo reći da je njegova pozicija dvostruka: on je učesnik u događaju, ali i pripovedač o tom istom događaju. Da je akter događaja, vidimo iz dijaloga, a da je pripovedač vidimo iz didaskalija. Već ovde naziremo čvrstu povezanost dijaloga i didaskalija kao dva elementa drame, a povezuje ih lik Teje Kraja. Poslužićemo se Tejinom besedom о Vaclavu Havelu na koju ga podseća Luka da pokažemo paralele između Tejinog položaja u drami i onoga što je o Havelu govorio. On smatra da „Vaclav Havel, igra sebe u drami koja traje. Usput, kad je na slobodi, prepiše po koju stranicu. Glavno lice tragedije bez pauza.“[4] I Teja je glavni lik u svojoj drami i njegova drama traje. Takođe nema pauze, jer drama nije podeljena na činove, već se sve dešava u kontinuitetu – odjednom. Time se dodatno obezbeđuje istinitost priče na kojoj pisac više puta insistira.

Dalje u besedi on kaže: „Kad on nosi džakove u pivari, nosi prave džakove i njegova leđa su njegova leđa, a ne leđa čoveka koji igra čoveka koji igra da nosi teret pivarskog tegljača. Sve je njegovo izuzev njegovog života.“[5] Ovo korespondira sa likom Teje tako što on sam na jednom mestu kaže da je na poslu „Neko koga je Neko imenovao ispred Nekoga da o Nečemu brine i vodi računa“.[6] Ali u drami on nije Neko, već je upravo on – Teja. I nema potrebe da ikoga igra. A da je sve njegovo osim života, vidimo u delu kada mu Luka donosi knjige i govori kako su one nastale, a Teja sve to poriče i ne veruje. On ne poznaje svoj život, zato je primoran da ponovo ispita prošlost. Da bi Tejina priča postala umetničko delo, potrebno je da se obezbedi distanca. Distancu potrebnu da bi se odvojio život od umetnosti pisac postiže didaskalijama. Kod Vaclava Havela se „distanca zbiva kasnije, dok gledamo njegove pozorišne komade. Tad počinje umetnost, a prestaje život.“[7] Međutim, u Profesionalcu se upravo didaskalijama postiže ta neophodna distanca jer one Teju izmeštaju iz samog događaja i omogućavaju mu da ga bolje sagleda i о njemu pripoveda. I tek sa ostvarenjem distance ovo postaje umetnost, jer, kako će na


[3] Ljiljana Pešikan-Ljuštanović: „Kazivanje i prikazivanje u ‘Profesionalcu’ Dušana Kovačevića“, u: Kad je bila kneževa večera?: usmena književnost i tradicionalna kultura u srpskoj drami 20. veka,  Pozorišni muzej Vojvodine, Novi Sad, 2009, str. 136.

[4] Dušan Kovačević: „Profesionalac“, u: Odabrane drame I, Stubovi kulture, Beograd, 1998, str. 145.

[5] Isto, str. 145.

[6] Isto, str. 129.

[7] Isto, str. 145.

 

kraju Luka reći, dijalogu su potrebne didaskalije da bi bilo umetničko delo, а didaskalije obezbeđuju distancu.

Iz didaskalija ne saznajemo gotovo ništa iz Tejine prošlosti, već sve to pronalazimo u njegovom razgovoru sa Lukom. One postaju Tejini komentari na situaciju, njegovi doživljaji, stanja, ispovest. Tako, kada spojimo ono što se dešava i ono što Teja misli i doživljava, dobijamo gotovu dramu. Na osnovu ovakvih karakteristika didaskalija možemo reći da je Profesionalac, „na nivou teksta, oblikovan kao pripovetka u prvom licu, u kojoj dijaloške partije prerastaju u dramu“.[8] I zaista, didaskalije čine jednu pripovetku ispripovedanu u prvom licu, što nam pruža novu mogućnost za čitanje.

Međutim, treba posmatrati didaskalije u odnosu prema ostatku teksta, tj. dijalogu. Drama počinje glasom pripovedača, odnosno didaskalijom u kojoj se Teja Kraj predstavlja i uvodi nas u dramu:

Zovem se Teodor Kraj. Moja majka me je zvala Teja. I prijatelji su me tako zvali… dok sam ih imao. Moje ime vam, verovatno, ništa ne govori. Književnik sam… Nadam se da jesam… Imam četrdeset pet godina. Do sada sam objavio dve knjige.
Knjigu pesama i knjigu pripovedaka. Depresivno malo! A izgledam kao da sam napisao dvadeset romana. Veličanstveno loše.[9]

Već na samom početku nailazimo na glas pripovedača koji nam se predstavlja i kaže da je pisac koji je napisao samo dve knjige, ali da izgleda kao da je napisao dvadeset. Potvrdu ovog stava nalazimo nešto kasnije i u dijalogu, kada mu Marta kaže da ga traži čovek sa koferom, a on joj govori: „Jeste pisac. Sigurno je pisac, Marta. Svi danas pišu i niko više ne liči na pisca. Što manje liči na pisca, to je više knjiga napisao.“[10] Naime, u ovom iskazu vidimo raskorak u njegovom izgledu i onome što je postigao i ostvario, jednu disharmoniju u ličnosti Teje Kraja. S druge strane, on kao da svojim izgledom nagoveštava svoj učinak, svoj opus, jer se na kraju zaista ispostavlja da je napisao besede i priče, pa čak i dramu. Tako dolazimo do glavnog pitanja u drami koje pripovedač sebi postavlja na početku:

 


[8] Ljiljana Pešikan-Ljuštanović: navedeno delo, str. 135.

[9] Dušan Kovačević: navedeno delo, str. 129.

[10] Isto, str. 131.

 

„GDE SU MOJE NENAPISANE KNJIGE?“[11] Odavde vidimo da didaskalije nisu puke napomene glumcima i rediteljima, već one anticipiraju i potvrđuju ono što sledi, а ponekad i postavljaju pitanje na koje sama drama daje odgovor. Stoga treba obratiti pažnju na tu vezu didaskalija i ostatka teksta.

I sam pripovedač u nastavku kaže da je odgovor na postavljeno pitanje u priči koja sledi, ističe njenu istinitost i skreće pažnju na to da je rukopis ispisao „u jednom dahu“.[12] Dovoljno je da pročitamo didaskaliju kojom počinje drama i da osetimo pripovedački ton kojim nas pripovedač (Teja) uvodi u potragu za nenapisanim knjigama. Istina je da nam priča nudi odgovor na pitanje koje Teja sebi postavlja, ali bitno je obratiti pažnju na još jednu stvar, а to je da tekst (tekst podrazumeva i didaskalije i dijalog) tematizuje i sam proces stvaranja i nastajanja dela. Kada Luka Laban Teji govori о njegovoj besedi О slobodi, izrečenoj u dvorištu Filozofskog fakulteta, kaže: „Tvoj govor sam sačuvao kod kuće, u mojoj fascikli, ne znajući da istog dana uz policijski otvaram i literarni dosije.“[13] Kovačević ovde uvodi jednu zanimljivu sintagmu – “literarni dosije”. Njom Luka Laban otvara priču о Tejinom stvaralaštvu rasutom po kafanama i raznim zborovima i protestima, ali i počinje odgovor na pitanje о nenapisanim knjigama.

Dušan_Kovačević

Sve ono što je Luka sačuvao prateći Teju i skupljajući ono što je ovaj rasipao biva pretočeno u dela i vraćeno autoru. Moglo bi se reći da nenapisane knjige pronalaze svog autora, а ne autor svoje nenapisane knjige. Međutim, priča se tu ne završava. Kao što sam već pomenuo, ovde se otvara još jedno veće pitanje, а to je pitanje trenutka nastajanja dela, što nas vodi ka Pirandelovoj drami Šest lica traži pisca. Luiđi Pirandelo u ovoj drami sebi postavlja pitanje šta se dešava sa likovima kada ih pisac stvori, ali im ne podari život jer odbije da ih ubaci u neko delo. Stvoreni likovi se tada odvajaju od pisca i nastavljaju da žive. Njegovih šest lica kreće u potragu za piscem koji će napisati njihovu dramu i na taj način potvrditi njihovu egzistenciju. Međutim, dok šest lica na sceni pokazuje glumcima i direktoru predstave svoju tragediju, nastaje drama. U trenutku dok šest lica pokušava da pronađe pisca, pisac koji ih je stvorio sve to posmatra i od tog pokušaja stvara delo.

Kod Dušana Kovačevića imamo sličnu situaciju. Tejina drama nastaje u trenutku pripovedanja, dok on pripoveda događaj sa Lukom, njegova drama se piše. Razlika između ove

 


[11] Isto, str. 129.

[12] Isto, str. 129.

[13] Isto, str. 140.

 

dve drame je u tome što u prvoj likovi traže pisca, а u drugoj pisac traži svoje nenapisane knjige. U suštini, i jednа i drugа drаmа nаstаju u trenutku potrаge. Kаdа Tejа sаznа dа je nа stolu i njegovа drаmа, odbijа dа priznа dа je nаpisаo ikаkvu drаmu: „Od muke sаm se nаsmejаo. Počeo sаm dа prelistаvаm ‘moje knjige’ trаžeći ‘moju’ nenаpisаnu drаmu.“[14] Vidimo dа Tejа nije svestаn trenutkа u kojem je njegovа drаmа nаstаjаlа. A trenutаk (vreme) nаstаnkа drаme jаsno je dаt u tekstu:

Ja: Druže Luka, ja sam pisao pesme, priče, pripovetke, eseje, ali drame nisam nikada, verujte mi. Nikada.
Luka: Jesi, Tejo.
Ja: A kad, kad sam pisao?
Luka: Sad.[15]

Dаkle, to „sаd“ je trenutаk u kojem nаstаje ovа drаmа, odnosno trenutаk u kojem Tejа pričа ovu priču, pripovedа o susretu sа Lukom. Zаto zа ovu drаmu možemo reći dа je „drаmа uokvirenа pripovednim okvirom u kome se objаšnjаvа njen nаstаnаk“.[16]  Ovde imаmo slučаj dа tekst objаšnjаvа svoj nаstаnаk. Ovа pričа o nаstаjаnju drаme kаo umetničkog delа uklаpа se u priču o didаskаlijаmа tаko što otkrivаmo dа one nemаju ništа mаnju ulogu u procesu stvаrаnjа od dijаlogа. To znаči dа didаskаlije u ovoj drаmi nemаju sаmo pomenute i pobrojаne funkcije, već i tvorbenu funkciju. One su onаj element koji drаmu čini drаmom, element koji je nedostаjаo dijаlogu dа bude umetničko delo.

Lukа je čitаv rаzgovor sа Tejom snimio, аli tаj rаzgovor još uvek nije gotovo delo. On još uvek postoji sаmo kаo potencijаlnа drаmа, dok mu se ne dodаju didаskаlije. I zаto, sve što Tejа trebа dа urаdi, jeste dа premotа trаku, prepiše ceo rаzgovor i dodа didаskаlije. Tаdа nаstаje drаmа:

Luka: Moraćeš jednom da budeš profesionalac. Kao što sam ja bio. Moj Miloš nije ovde, pa ćeš sve sam prekucati i uneti one… one… kako se zovu oni opisi između razgovora?
Ja: Didaskalije.

 


[14] Isto, str. 160.

[15] Isto, str. 160.

[16] Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, navedeno delo, str. 136.

 

Luka: Jeste, didaskalije! Vidiš, bio sam i ostao profesionalac. I da nisam najuren iz službe, ovu traku bi u policiji slušali kao radio-dramu. Ovako, uz te…
Ja: Didaskalije.
Luka: Uz te didaskalije mogla bi da se igra u pozorištu. Ti, ja, Marta i onaj Ludak. Divno društvo i divne sudbine.[17]

Obrаtimo zа trenutаk pаžnju nа to kаko Lukа Lаbаn definiše didаskаlije. One su zа njegа opisi između rаzgovorа, koji njihovom dijаlogu omogućаvаju dа se kаo drаmа izvodi u pozorištu. Već smo rekli dа didаskаlije kod Kovаčevićа ne funkcionišu sаmo kаo opis, već i kаo ispovest, rаzmišljаnje, sećаnje, аnticipаcijа dogаđаjа… Međutim, zаnimljivo je dа Kovаčević didаskаlije piše između rаzgovorа, аli nikаdа njimа ne prekidа rečenice kаko bi bolje objаsnio stаnje ili rаspoloženje onogа koji govori.

Iz svegа do sаdа rečenog uočаvаmo dа didаskаlije u Profesionаlcu imаju znаčаjnu funkciju što zbog nаčinа nа koji su nаpisаne (pripovedаnje u prvom licu), što zbog sаdržаjа. Nаrаvno, one nisu slučаjno nаpisаne u prvom licu. Time se pojаčаvа njihov sаdržаj. U suprotnom, doživljаji, sećаnjа i sve ostаlo što kаrаkteriše ove didаskаlije ne bi imаli toliku jаčinu i uverljivost. S druge strаne, u drаmi prаtimo lik Teje koji se rаzvijа od „potpune neverice, preko sumnje i kolebаnjа, do potpunog verovаnjа [...] а ovde, u drаmi, oznаčаvа nаpredovаnje Teodorа Krаjа u sаmospoznаji, otkrivаnje tаjni prošlosti i novo sаgledаvаnje vlаstitog životа“.[18]  U prаćenju njegovog rаzvojа, pored dijаlogа, dostа nаm pomаže uprаvo ono što sаznаjemo iz didаskаlijа. Zаto ne možemo reći dа je jedno bitnije od drugog, dijаlog od didаskаlije i obrnuto. Sаmo u kombinаciji dijаlogа i didаskаlijа možemo dobiti drаmu kаo što je Profesionаlаc.

Tejinа spoznаjа kreće se u smeru postepenog prihvаtаnjа i rаzumevаnjа svegа što mu Lukа govori, prihvаtаnjа svojih delа, ponovnog osvetljаvаnjа svog životа. Kаo što nа krаju premotаvа mаgnetofonsku trаku dа prekucа rаzgovor sа Lukom, tаko premotаvа i svoj život. Trebаlo je dа vrаti sećаnje kаko bi shvаtio gde su se zаgubile sve te nenаpisаne knjige.

 


[17] Dušan Kovačević, navedeno delo, str. 160.

[18] Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, navedeno delo, str. 137.

 

Sаmim tim i didаskаlije jednim delom funkcionišu kаo sećаnje, Tejino sećаnje nа život, nа Luku, nа trenutаk u kome je nаstаlа njegovа prvа drаmа. Od trenutkа kаdа Tejа dobijа svoje nenаpisаne knjige, on „prestаje dа bude pisаc koji je nаpisаo ‘depresivno mаlo’“.[19]

Nа jednom mestu Lukа govori Teji: „Jа sаm u životu, zаhvаljujući tebi, mnogo nаučio, а ti si, zаhvаljujući sebi, skoro sve izgubio. Donosim ti sаmo deo onogа što se od tebe moglo spаsti.“[20] On donosi deo drаme, ono što je snimljeno nа mаgnetofonu, а nа Teji je dа je dovrši – dа dopiše didаskаlije. Jer, kаko stoji u nаpomeni kojojm se i zаvršаvа drаmа: „Kаd ceo dijаlog prekucаm i upišem didаskаlije, biće krаj.“[21] Još jednа potvrdа dа prekucаn rаzgovor bez didаskаlijа ostаje sаmo prekucаn rаzgovor. Poslednje reči “biće krаj” možemo shvаtiti i bukvаlno dа će tаdа priči biti krаj, аli i kаo to dа će tek tаdа biti on, Tejа – pisаc drаme i nenаpisаnih knjigа. U tom smislu u Teji dolаzi do sаmospoznаje, i to preko sumnje i negirаnjа do prihvаtаnjа. Ne trebа zаborаviti Tejine reči s početkа drаme kаdа se obrаćа Mаrti i kаže joj: „Ljudi rečimа skrivаju misli. Ne znаm ko je to rekаo, аli jа sаm to nа svojoj koži osetio!“[22] Kovаčević nаs didаskаlijаmа uprаvo ubeđuje u suprotno, on rečimа izrаžаvа misli koje, kаo didаskаlije, postаju deo drаme. Drugim rečimа, Tejine misli izrаžene su rečimа i prisutne su u drаmi u vidu didаskаlijа. Evo još jednog primerа dа didаskаlije korespondirаju sа onim što lik izgovаrа, one funkcionišu kаo misаono pokriće onog izrečenog.

Dаkle, Kovаčević didаskаlije ne koristi sаmo kаo dopunu dijаlogа, već kod njegа one dobijаju novu ulogu, kаko u odnosu nа dijаlog tаko i u sаmom procesu nаstаjаnjа drаme. Dijаlog i didаskаlije kаo dvа osnovnа elementа drаme su potpuno izjednаčeni. Jedаn element nemа prevlаst nаd drugim, već se prožimаju. Dijаlog Luke Lаbаnа i Teje u drаmi jeste ono što je izrečeno, а didаskаlije ono mišljeno – Tejine misli. Otudа se drаmа Profesionаlаc shvаtа kаo jedinstvo reči i misli, izrečenog i mišljenog, dijаlogа i didаskаlijа.

 


[19] Isto, str, 141.

[20] Dušan Kovačević, navedeno delo, str. 141.

[21] Isto, str. 162.

[22] Isto, str. 132.

 

LITERATURA:

           

  1. Kovačević, Dušan: „Profesionalac“, u: Odabrane drame II, Stubovi kulture, Beograd, 1998, 127-163.
  2. Marjanović, Petar: „Dušan Kovačević: ‘Sabirni centar’ (1982) i ‘Balkanski špijun’ (1983)“, у: Jugoslovenski dramski pisci XX veka, кnjiga prva, Akademija umetnosti u Novom Sadu, Novi Sad, 1985, 205-220.
  3. Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana: „Kazivanje i prikazivanje u ‘Profesionalcu’ Dušana Kovačevića“, u: Kad je bila kneževa večera?: usmena književnost i tradicionalna kultura u srpskoj drami 20. veka, Pozorišni muzej Vojvodine, Novi Sad, 2009, 135- 145.
  4. Rečnik književnih termina, glavni i odgovorni urednik Tanja Popović, Logos Art, Beograd, 2007.

Comments (2)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Poetički igrokaz Rada Drainca

Posted on 15 August 2015 by heroji

Snežana Kesić

 

POETIČKI IGROKAZ RADA DRAINCA

 

U sklopu partiture lirskih osobenosti i stvaralačkih mena koje se ukrštaju u  poetičkom spektru jednog pesnika, Rade Drainac, umetnički profil, boem i avanturista banditskog srca, svojim lirskim izrazom autentično reflektuje specifičnu klimu književnih strujanja nakon prvog svetskog rata[1]. Potvrđujući kvalitet frenezije u  tadašnjim umetničko- istorijskim uslovima, pesnik je po diktatu unutrašnjih duhovnih vibracija usvajao različite uticaje koji su se u pozitivnom ishodu salivali u krvotoku autentičnog poetskog bića, dok su se u neuspelim pokušajima prepoznavali u pesničkoj pozi. Razbarušena priroda oličena u darovitosti koja nije strepela pred zakonima poetike udaljavala se od svake mogućnosti podilaženja disciplini normativnih regula, ispisujući poeziju čije reči “zavise samo od toga da li ih ispunjavaš sadržinom svog bića” (Drainac 1999: 98) i koja je stvarna samo ako njeni stihovi odslikavaju autentične glasove istog. . “Najapsolutnije stanje poezije- to je osećaj koji nema ekvivalent u rečima. Između reči koje uobličavaju i osećaja koje predstavljaju belo usijanje, visi jedan martir koji se zove pesnik.“ (Drainac 1999: 53).     )

Sazvučja Drainčevih stihova identifikuju pesnika čiji se stvaralački identitet saobražava supstratu poetskog i kad se ponekad čini da  verbalne igrarije i veštački štimung podređuju izvorni stvaralački izraz. Autentični ritam ničim sputane artističke svesti razgorevajući emotivne pulsacije, koje u izvesnim stihovima nisu u potpunosti ustrojene u smislu kreiranja trezvenije i racionalnije poetike, maskiraju u bučnijem i nametljivijem glasu svoju izvornu sentimentalnost. Uz umerenije  izoštravanje i odmeravanje svojih poetskih izohipsi, prenaglašena emotivna bujnost slovenske duše u kombinaciji sa orijentalnom podatnosti vatri i ekstazi, sa žarom “melanholije u krvi”, po nekim mišljenjima  mogla je doneti pesniku slabosti koje ga u poređenju sa drugim pesnicima tog doba dovode u podređen položaj. Međutim, svako potkopavanje njegove intimne poetske ispisnice poništava liričnost u njenom aksiomatskom punktu, supstancijalnoj vatri pesnikovih reči koje imaju snagu potčinjavanja i najdoslednijih pesničkih ostvarenja: “Možda nisam pesnik, no egzaltirani cinik. U svakom slučaju, rekao sam toliko  lepih reči koje pobeđuju sve misli o božanstvima.“ (Drainac 1999: 173). Drainac možda nije “volšebnik, vrhovni naučnik, ili prorok”, ali je rukovalac tajnim poetskim zanatom, miljenik “najljubavnijih”, od tišine neodziva preglasan, od tajne nedokučenosti i razočarenja skandalozan i prekomeran.

 


[1]  Radojko Jovanović rođen je u Trbunju, u Toplici. Godine 1915, kao šesnaestogodišnji mladić, u povlačenju sa srpskom vojskom, prešao Albaniju i, i kao većina izbegličke dece, nastavio školovanje u Nici u Bolijeu. Po svršetku rata našao se u Parizu, odakle se ubrzo vratio u svoju zemlju. Radio je u fabrici tekstila, kao violinista u pariskim javnim kućama i za bioskopskim platnima. U periodu između dva svetska rata dugi niz godina bavio se novinarstvom, uzimajući vidnog učešća u  književnom životu zemlje, bio je jedan od najprepoznatljivijih beogradskih boema. Pored poezije, pisao je priče, romane, jednu dramu, eseje, članke, kritike (pored književnih, likovne i pozorišne), polemike, pamflete, političku publicistiku, osnivao časopise: Hipnos,Novo čovečanstvo,Front, Slika aktuelnih događaja, Nova brazda, Novi svet, saradnik u mnogobrojnim književnim časopisima.  . Neposredno pred napad Nemačke na Jugoslaviju1941. pesnik je mobilisan; oronuo i bolestan, uspeo je da dođe do Blaca, odakle je ubrzo otišao na lečenje, da bi umro 1. maja 1943.

 

Sav uliven u paradoksima i nesporazumima, a dosledan autentičnoj pesničkoj etici, razvijao je jednu tragediju identifikovanu velikom ironijom. Iako često determinisan kao najglasniji pesnik naše  međuratne lirike, njegova poezija proizilazi iz tišine, koliko i krika. Ispod vike i ponekad retoričnih efekata prepoznaje se sentimentalni vapaj najnežnijeg osećanja naivnog, detinjeg poverenja u ljude i ljubav.

U “Hipnosu”, pesničkoj percepciji “sna i ‘kolevke’ bića i univerzuma” iskazuje se suštastvena, duboka, lična ljubav, izmičući racionalnim uokvirenjima i hraneći se svojom krvlju kao pokretačem “osnovnog elementa”. Očekujući spas od teskobe svakodnevnog života, pesnik u dosluhu sa vlastitim pesničkim odgovorima saziva raznovrsne stanice savremenog sveta kroz poetsku meditaciju na različitim geografskim prostorima. U poređenju sa uporišnim, ali kvalitativno varirajućim  motivom kosmopolitizma, odnos prema zavičaju se nije menjao, od početka sublimišući potrebu za ujediniteljskim prostorom i pribežištem  za sve  moguće rasutosti.

U moru opštih mesta i izvesne negativističke retorike protiv pesnika “pokleklog na pola puta”, “sa više dobrih stihova nego pesama”  neospornog talenta,  a skromne erudicije, rasutog u mnogostrukim lirskim otpočinjanjima, a svedenim na nekoliko ključnih odrednica, ponavlja se pitanje: zašto je Drainac često bliži pesnicima nego kritičarima. Odgovori na ta pitanja usaglašavaju se parametrima  najčistije supstancijalnosti njegovih lirskih punktova, koja se uprkos šeretskom koketiranju sa boemizmom  izdvaja jedinstvenim unutrašnjim sluhom i autentičnim stvaralačkim strujanjem.

Rade-Drainac1

Drainčeva lirska zaostavština uključuje jedanaest zbirki pesama: “Modri smeh,” “Afroditin vrt“,  “Erotikon”, “Voz odlazi”, “Dve avanturističke poeme”,  “Lirske miniature” “Bandit i pesnik,” “Banket”, “Ulis,” “Čovek peva,“  “Dah zemlje.” Međutim, njegov plodan pesnički opus ne čine samo pesme koje su ispunile zbirke pesama i o kojima je bilo toliko kritičkih osvrta, već i one koje su u paralelnom dugogodišnjem radu pesnika objavljivane u časopisima i listovima. Tu građu savesno je prikupio i hronološki odredio Gojko Tešić, pod zajedničkim nazivom “Buntovnik i apostol,” grupišući je u pet celina: rane pesme “Iz tuđine“, pisane mahom u Francuskoj, a objavljene najvećim delom u listu “Epoha,” 1919- 1920; “Pijane pesme” iz dvadesetih godina koje predstavljaju celinu naslovljenu prema nazivu jedne najavljivane, i nikad objavljene zbirke pesama; “U senci životopisa” iz tridesetih godina; “Bomba na skveru”, pesme objavljene iz rukopisnih arhiva, i “Appendix”, pesme objavljene u okviru drugih celina: mahom je reč o odlomcima iz “Rasvetljenja” i izvora koji su problematični. Izvesnu zabunu u prvi mah mogu predstavljati pesme sa istim naslovima, budući da je Drainac isto imenovao različite i posve drugačije pesničke celine (“Obnovljenje”, “Na raskrsnici”, “U senci životopisa”, “Povratak”…).

Pesme “Iz tuđine” svojom lirskom strukturom  uspostavljaju asocijativnu vezu sa prvom pesnikovom zbirkom “Modri smeh” koju Drainac piše po ugledu na pesničku lektiru. Krećući se još nedozrelom pesničkom putanjom, tematska i stilska koherentnost  pesničkih slika bazirana je na jednoličnom i beskrvnom izrazu nedovoljno razmahanog pesnika- bandita.  Motiv ljubavi prema ženi, nezaobilazan i u kasnijim Drainčevim pesničkim ostvarenjima aktuelizovan je uz nešto erotičniji prizvuk u odnosu na prvu pesnikovu zbirku:

“Njezin šapat zvoni ko drhtava struna; /Smeh se njen razleže kao zvuk viole/ Do zanosne zvezde- sred toploga juna-/ Zaljubljeno grle njene grudi gole.“ (Drainac 1999: 23)

Nedovoljno inventivni pesnički obrti, uz pravilan sled ukrštene rime abab, versifikaciono još uvek ne najavljuju pesnikov način stihotvorenja koji ga u kasnijem periodu  u najvećoj meri približava dekadentnom modelu (u smislu kreiranja autentičnog unutrašnjeg jezika koji se opire svakom normativnom ustrojstvu stiha).   Temu suprotstavljanja detinjstva i zavičajne oaze u odnosu na “mrak grada”  inicira pesnikovo duboko intimno raspinjanje između ova dva duhovna prostora:

“Još detinjstvom ranim naviknut na snove/ Izašao sam davno izvan mračnog grada,/ I dok vihor lomi gole jablanove/ Sniva, dugo sniva, moja duša mlada.“ (Drainac 1999: 7)

Druge pesme ove zbirke prepoznaju početne karakteristično Drainčevske pesničke punktove, čiji će se akordi u budućem stvralačkom putu značajno razviti, kako u tematsko- stilskoj ravni, tako i u emocionalnom strujanju, se u izrazito modernističkoj orijentaciji:

“I mislim.- ko ljubav, što plamenom svojim/ Umara i gori,- jedna čežnja duga/ toplu krv talasa u grudima mojim/ I mladost mi pije…/ to je bol za tajnom koju večnost krije./ al umorno telo i um pao tada- (…) ja ostajem isti, nedokučen svega,“ (“Tajna večnosti”). (Drainac 1999: 16).

U periodu od 1921. do 1929. objavljivane su “Pijane pesme,” koje  sublimiraju pesnička traženja od završnih odjeka predpariskog doba do hipnističkih težnji uronjenih u osvajanje intuitivne umetnosti i kulminaciono- afirmišućeg glasa “Pesnika ili bandita.” “Pesma o meni” iz 1922, govoreći o pesniku “koji nikad neće osloboditi sebe/ od sanja/ tišina/ lutanja i daljina,” i  koji će “sve možda baciti za sobom/ sem put za večnost“, projicira največniju Drainčevu dilemu užlebljenu u procepu između patosa istine i iluzije:

“A ko zna /Možda je sve  u meni/ San ili laž.“ (Drainac 1999: 31).

    U emocionalnoj arhitektonici svetlih i tamnih tonaliteta, nežni štimung: “pod svetlošću plavih zora/ i s muzikom sfera/ i komikom meteora(…) s čežnjom nadahnuća poput božanskih ekstaza”, dekonstruiše bunovno i sarkastično bolno rešenje:

“Živiš umiranjem, bez ljubavi, bez volje i nada;/ Ne više što si sam, no besmislom prolaze dani,/ Razum postaje trošna balustrada/ Nad kojom proleću gavrani.“

Pesničke vibracije njegovih “krvlju ispunjenih meditacija,” artikulišući san o beskrajnosti:

“Ja nisam čovek/ već plavo priviđenje goruće hipnoze,“ (Drainac 1999: 60)

kreću se u, za njega, prepoznatljivim koordinatama- od neiskorenjive vere u najčistiji aksiom svog duševnog nadahnuća:

“O niko neće moći da izmeni ovo buntovno srce/ ni požar krvi da ugasi/ zalud će neko kušati iz lirskog davljenja da me spasi/ ostaću i posle groba nož za ubice pravde i neba/ i večni plin žarke ljubavi“, (Drainac 1999: 57)

do sumnje u vlastitu lirsku moć i potencijalni preobražaj poezije:

“Puna su mi usta blasfemija kao vinogradi jesenjskih čvoraka/ Ako ikada ponovo pustim kosu za apostolske ideje/ Postaću ubica.“ (Drainac 1999: 77).

Slovenski vapaj u krvi pojedinih stihova:

“Znam, bio sam pesnik:/ srce je moje bunar, namesti jedan đeram-/ Slovenske naše duše sive kao stepe“, (Drainac 1999: 106)

 izaziva opsesivnu  reakciju Drainčevog hipertrofirano emocionalnog bića na ratne užase:

“Da se rodih cinikom odavno bih ismejao detinje srce;/ Puteve da pronađeš to beše opsesija moja;/ no ja ni na samoubistvo ne mogu da mislim./ Da žalim za ženom proplakao bih krikom izgubljene ptice./ Ovako ja sam opijumska kafana za kužne snove.“ (Drainac 1999: 88).

U zbirci “U senci životopisa”, u istoimenoj pesmi, “na kraju druma,/ gde sve postaje blagost,/ sve opraštanje i Ljubav,” pesnik pretpostavljajući ljubav prema devojci u odnosu na ljubav prema poeziji, poništava slavu, nalazeći mir samo na obalama reka, gde može da usanja svoj san. (Drainac 1999: 136).

U odgovoru na desakralizovanu stvarnost istorijskih razaranja, u retkim prikazima svojih intimnih reakcija na košmarni profil društva, pesnik piše:

“Ali najbolnije beše gledati kako narodi žvaću svoje nacionalizme/ kao svetu euharastiju,/ istoriju kako pljuje na grobnice sahranjenog bratstva/ i ljudska krda kako se pretvaraju u otrovne termite!/ U kamenolomu moje duše još se razleže od plača./ Video sam Evropu vođenu od ludaka i epileptičara!/ gledao sam perfidije apostola i pesnika! /I ja sam okusio sve otrove sveta.“ (Drainac 1999: 233)

Međutim, ponekad, ništavilo sopstvenog iskustva pokazuje mogućnost preinačavanja u pozitivnom refleksu poezije:

“Treba izviždati tragedije/ staklene vedrine uneti u atome/ ogorčenja će kao tajfuni razvejati sve u pepeo/ zeleno drvo budućnosti se zove tišina/ da nije tih nada ne bi bilo ni belih pesničkih/ usijanja.“ (Drainac 1999: 215).

U okviru posthumno objavljenih pesama, u zbirci “Bomba  na skveru“ pesnik apostrofira beznađe profane egzistencije koje je dehumanizovalo svaku preostalu nadu u mogućnost duhovne revitalizacije. Od dotrajalih iluzija ljubavnih osećanja prema ženi u kojima on više nije rob svojih sentimentalnih intuicija:

“Govorim li sam? To vetar u zavesama plače./ Druže moj! Sklopi oči i metkom revolverskim ustreli taj san,/ Jer ma koliko bio lep njen mekani dlan,/ Znaj! Sve je od žene laž,“ (Drainac 1999: 268)

do obesvećenih ideja i njihove pesimističke valorizacije u vremenu

”demokratije stila ampir kao našminkana drolja/ kada je socijalizam dobio lues i kada su Jude komunu raspleli na krst:/ U stoleću tiranije mada to ne beše narodna volja/ I evo zašto u nebo kao buntovnik digoh prst.“ (Drainac 1999: 284)

 Materijalističko doba je u “drainizmu” u službi zakona mašine obezvređujući svako plemenito strujanje prirodnih čovačanskih tokova:

“Umesto srca, čovek će pod pazuhom nositi akumulator pun elektriciteta/ Ljubav će nam agencije iznajmljivati za minimalne honorare/ (…)/ I to je možda još jedini san čovečanstva u ovo mrsko doba turbina/ Kada će umesto srca lajati megafoni sa bandera.“  (Drainac 1999: 262).

U prostoru u kom nema moralne, društvene ili istorijske odgovornosti ništa više nije delotvorno- nema mogućnosti  za preobličavanjem vizije o egzistenciji čovečanstva jer niko nije spasen od ništavila. Povratak prvobitnoj pesničkoj formuli je nemoguć jer ne postoji mogućnost vaskrsavanja nade:

“/Sve moje verovanje pretvorilo se u odvratan, gadni skelet./ Zalud sam dizao toliku prašinu srca: ja danas lutam slep i sam! / Drainče pesniče! U šta veruješ sada/ Iz ove šume lakeja i ubica što se zove svet.“ (Drainac 1999: 260)

  U kontekstu opšteg zavaravanja otelotvorena ideja o večnoj stvaralačkoj egzistenciji javlja se kao kapitalna laž jer će jedinstveni pesnikov otisak ostaviti samo frivolan trag na telu           lakoumnog  čovečanstva:

“…Onda će reći: ‘seljak iz Toplice pevao je dušom miliona,‘/ Onda kada me kao strvinu bace u plitki grob./ I ja neću moći da izbegnem taj odvratni paradoks/ koji se kao nimbus izmišljotine oko genija ispreda.“ (Drainac 1999: 256)

U zbirci “Apendix” i dalje preovladava pesimistički kredo; u nemogućnosti reaktualizacije nadanja i zbiru antiteza svih životnih afirmacija, iskrsavaju dileme poput ove:

“Ima li ljubavi u svetu ili pesnik samo oblacima usta ispira?“ (Drainac 1999: 313)

Ogorčenje “mrtvim vremenima” izjednačeno je sa neminovnošću patničke uloge življenja:

“Kako zaustaviti ovo monstruozno vrenje/ Ludosti i kiša?/ Patim kao niko u svetu!/ Ludost ili mudrost:/ to je moj život.“ (Drainac 1999: 303).

Zaslepljen nehumanom pozicijom čoveka u svetu, sve dublje sagledavajući iluzornost svakog konstruktivnog čina, pesnik izjavljuje:

“Svršeno je!/ Zgadio sam se na sve svetinje ovoga sveta / Izlazeći iz života, u kome sam ni gore ni bolje prošao od ostalih/ spreman sam ravnodušno da siđem u pakao u taj hrišćanski bordel- sa likom braće svoje: poniženih i malih!“

Ostaje potreba da se “Epitafom” obeleži grob nagoveštavajući samo odbleske nekadašnjeg nemirnog bukača u borbi za plemenitije ustrojstvo sveta i života:

“Užarenom iglom po mojoj koži zapišite ove reči: /’Spavaj prvi put mirno, druže Drainče,/ Veliki naš putniče’/I ništa više.“ (Drainac 1999: 314).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      [2]Dugi niz godina je pojava ovog pesnika najviše zahvaljujući iskošenoj prizmi nadrealističkih dogmi imala efemerni značaj u srpskom književnom prostoru. Danas je tumačenje njegovog stvaralačkog dela saobrazno prepoznavanju autentičnih pesničkih vrlina, jer je jedinstvenim zračenjem i fluidom svoje poezije koja je sva tekla iz njegovih vena, sazvao simfonije svoje duše i goruća pitanja duha, bliska svim formulama vremena u autentičnom odgovoru na njih.  (Drainac 1999: 55).

 


[2] “Poezija je crvena nit koja vezuje sve ljudske aktivnosti, i tako sublimirana, ona se na kraju izravnjuje sa univrzumom(…) Pesnik, koji nije svim svojim telom, do svoje najnevidljivije pore, osetio da treba da se izjednači sa beskonačnošću, nikada nije ni bio pesnik.“

Comments (2)